PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Satelitarna
(Firma SERVIER)

Jak skuteczniej leczyć chorych z CAD?

Przewodniczący

H. Szwed (Warszawa)

 

726.

Stabilna choroba wieńcowa - komu leki, komu balon a komu skalpel.
W. Banasiak (Wrocław)

727.

Dawki leków - źródło sukcesów lub porażek.
S. Grajek (Poznań)

728.

Nowe metody terapeutyczne - nadzieja czy strata czasu?
A. Rynkiewicz (Gdańsk)