PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Satelitarna
(Firma SANOFI-SYNTHELABO)

Beta-blokery w chorobach układu krążenia - kontrowersje i fakty

Przewodniczący

A. Januszewicz (Warszawa)
G. Opolski
(Warszawa)

 

705.

Beta-blokery w terapii stabilnej choroby wieńcowej.
J. Dubiel
(Kraków)

706.

Beta-blokery a zaburzenia rytmu serca.
G. Opolski
(Warszawa)

707.

Beta-blokery a niewydolność serca.
J. Korewicki (Warszawa)

708.

Beta-blokery w terapii nadciśnienia tętniczego - kontrowersje i fakty.
A. Januszewicz
(Warszawa)