PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 14:30 - 16:00

Sesja Satelitarna
(Firma BOEHRINGER INGELHEIM)

Fast reperfusion in the tretment of acute myocardial infarction
Znaczenie szybkiej reperfuzji w leczeniu zawału mięśnia sercowego

Przewodniczący

W. Rużyłło (Warszawa)
F. Van de Werf (Leuven, B)

 

679.

Should all STEMI patients be transported for primary PCI?
Czy wszystkich pacjentów ze STEMI należy transportować na pierwotną angioplastykę?
F. Van de Werf (Leuven, B)

680.

Pierwotna angioplastyka - wytyczne ESC w zakresie kardiologii interwencyjnej.
Primary angioplasty - ESC guidelines on interventional cardiology.

W. Rużyłło
(Warszawa)

681.

Leczenie fibrynolityczne w świeżym zawale serca - aktualne poglądy i opinie. Wyniki Programu Wielkopolskiego.
Fibrynolysis in acute myocardial infarction - current views and opinions. Results of "Wielkopolski Programme".

S. Grajek (Poznań)

682.

Torowana angioplastyka wieńcowa w zawale serca. Dobór optymalnego leczenia trombolitycznego.
Facilitated coronary angioplasty in myocardial infarction. Choice of optimal thrombolytic therapy.

D. Dudek (Kraków)