PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 12:15 - 13:45

Sesja Satelitarna
(Firma SCHWARZ PHARMA)

Wyniki dużych badań a praktyka kliniczna - jak leczę swoich chorych?

Przewodniczący

M. Dłużniewski (Warszawa)
M. Kuch
(Warszawa)

 

460.

Czy już jest miejsce dla rutynowego stosowania inhibitorów konwertazy w chorobie niedokrwiennej serca?
J. Dubiel
(Kraków)

 

Przykłady chorych:

461.

- prosty wybór?
J. Dubiel
(Kraków)

462.

- trudny wybór?
M. Kuch
(Warszawa)

463.

Leki beta-adrenolityczne - najważniejszy wybór w chorobie niedokrwiennej serca!
M. Witkowska (Wrocław)

 

Przykłady chorych:

464.

- prosty wybór?
M. Witkowska (Wrocław)

465.

- trudny wybór?
M. Dłużniewski
(Warszawa)

466.

Statyny - czy u wszystkich chorych z chorobą niedokrwienną serca?
Z. Kornacewicz-Jach
(Szczecin)

 

Przykłady chorych:

467.

- prosty wybór?
Z. Kornacewicz-Jach
(Szczecin)

468.

- trudny wybór?
M. Dłużniewski
(Warszawa)

469.

Azotany - dlaczego pojawiły się wątpliwości?
A. Mamcarz (Warszawa)

 

Przykłady chorych:

471.

- prosty wybór?
A. Mamcarz
(Warszawa)

472.

- trudny wybór?
M. Kuch
(Warszawa)