PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Satelitarna
(Firma PFIZER)

Jak skutecznie i szybko chronić pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? - strategia postępowania

Przewodniczący

A. Cieśliński (Poznań)

 

444.

Cholesterol i powstawanie miażdżycy - ewolucja poglądów.
Cholesterol and atherosclerosis development - the evolution of concepts.
E. Braunwald (Boston, USA)

445.

Statyny w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - szybko i skutecznie do nowego celu terapeutycznego.
Statins in treatment of patients with ischaemic heart disease - fast and effectively towards new therapeutic goal.

P. Ponikowski (Wrocław)

446.

Statyny u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz z cukrzycą - nowe wskazania terapeutyczne.
Statins in patients with arterial hypertension and diabetes - new therapeutic indications.
Z. Gaciong
(Warszawa)