CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 9

Kardiochirurgia i transplantacja serca / Cardiac surgery and heart transplantation

Przewodniczący

M. Narkiewicz (Gdańsk)
J. Tylka
(Warszawa)

 

242.
Występowanie psychozy egzogennej u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych - ocena materiału własnego.
The occurrence of the exogenous psychosis in patients after cardiosurgical operations - evaluation of the individual material.
W. Gwóźdź, E. Paszkowiak, J. Moczarska, A. Latawiec

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET Wrocław
243.
Dobre wyniki operacyjnego leczenia tętniaka aorty wstępującej pozwalają rozszerzyć wskazania do resekcji aorty.
Good results of ascending aortic aneurysm operations allow to widen surgical indications for aortic resection.
G. Goryszewski1, J. Różański1, M. Szufladowicz2, P. Hendzel3, D. Zieliński2, J. Wilczyński2,  M. Giec-Kowalewska2, M. Śliwiński2, A. Biederman2

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
3 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej, Warszawa
244.
Operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku analiza wyników leczenia 719 chorych.
Ascending aortic and arch aneurysm operations. Results of 719 cases.
A. Biederman1, J. Różański1, P. Hendzel2, M. Szufladowicz1, G. Goryszewski1, E. Szpakowski1, W. Dyk1, Z. Kotliński1, D. Zieliński1, M. Śliwiński1

1 I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
2 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej, Warszawa
245.
Homograft aortalny (HA) - gdzie?; jak? i dlaczego? - doświadczenia I Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Aortic homograft (AH) - where? how? and why? - experience of the 1st Cardiac Surgery Department, Institute Cardiology in Warsaw.
M. Kuśmierczyk1, J. Różański2, H. Siudalska3, K. Barańska3, M. Szufladowicz2, T. Sitko2,  A. Biederman2

1 I Klinika Kardiochirurgii Akademii Medycznej, Warszawa
2 I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
3 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
246.
Czy można uniknąć wysokiego ryzyka powtórnych operacji aorty piersiowej? Analiza 42 chorych.
Is it possible to avoid high risk of reoperation of thoracic aorta? Analysis of 42 cases.
T. Gawałkiewicz, K. Kotliński, W. Dyk, J. Różański, E. Szpakowski, A. Biederman

I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
247.
Operacje zachowujące zastawkę aortalną u pacjentów z tętniakiem lub rozwarstwieniem opuszki aorty wstępującej.
Valve sparing operations in patients with aneurysm or dissection of aortic root.
A. Biederman, T. Sitko, E. Szpakowski, M. Giec-Kowalewska, J. Wilczyński, D. Zieliński

I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
248.
Peripheral chemoreflex contribution to muscle sympathetic nerve activity in heart transplant recipients.
A. Ciarka1, B. Najem1, S. Velezroa1, J. P. Degaute1, R. Naeije2, P. Van De Borne1

1 Erasme Hospital, Cardiology Department, Warszawa
2 ULB, Physiology Department, Brussels
249.
Wartość echokardiografii przezklatkowej w ocenie rezerwy wieńcowej u chorych po przeszczepie serca.
The value of transthoracic doppler echocardiography for the estimation of coronary flow reserve in patients after heart transplantation.
W. Kreis1, P. Sonecki2, M. Świerad3, A. Duszańska3, T. Kukulski1, P. Kardaszewicz2, M. Zembala1

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze
2 Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Częstochowa
3 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze
250.
Przydatność skali Stanford w ocenie przerostu błony wewnętrznej tętnic wieńcowych metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wg dla prognozowania czasu wystąpienia i stopnia nasilenia choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca.
Usefulness of Stanford scale of intimal hyperplasia assessed by intravascular ultrasound to predict time of onset and severity of transplanted heart coronary artery disease.
M. Zakliczyński1, P. Buszman2, A. Duszańska3, M. Świerad3, M. Maruszewski1, Z. Kalarus3, M. Zembala1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, Katowice
3 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
251.
Analiza czynników wpływających na czas wystąpienia choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca.
Analysis of factors influencing time of onset of coronary artery disease in heart transplant recipients.
M. Zakliczyński1, M. Maruszewski1, M. Świerad2, H. Zakliczyńska1,  A. Barańska-Kosakowska1, M. Zembala1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze