CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 8

Chirurgia serca i naczyń / Heart and vascular surgery

Przewodniczący

A. Biederman (Warszawa)
J. Różański
(Warszawa)

 

233.
Zastosowanie małoinwazyjnej techniki pomostowania tętnic wieńcowych - OPCAB, u pacjentów niewyrażających zgody na transfuzje krwi.
Minimally invasive coronary surgery – OPCAB in patients refusing blood transfusion.
B. Zych1, J. Pacholewicz1, A. Farmas1, W. Saucha2, M. Lipina1, T. Hrapkowicz1, P. Tomaszewski1, M. Zembala1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Kliniczny Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
234.
Diabetic patients undergoing coronary bypass surgery - focus on aortic structure.
M. Zembala1, J. Nozynski1, D. Lange2, M. Swieruta2, T. Zielinska1, M. Zembala1

1 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
2 Department of Pathology, National Institute of Oncology, Gliwice
235.
Analiza wyników i powikłań pomostowania naczyń wieńcowych u chorych otyłych (BMI >30 kg/m2) metodą klasyczną (CABG) i małoinwazyjną (OPCAB).
Analysis of results and complications in obese patients (BMI >30kg/m2) undergoing classical (CABG) or off-pump (OPCAB) coronary bypass grafting.
J. Pacholewicz1, A. Farmas1, M. Maruszewski1, R. Przybylski1, T. Hrapkowicz1, B. Ryfiński1, P. Tomaszewski1, J. Wojarski1, R. Kaliś2, M. Zembala1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Kliniczny Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
236.
Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego u pacjentów powyżej 65 roku życia: wpływ wieku oraz trybu przeprowadzenia operacji (pilny lub planowy) na wyniki wczesne.
Coronary artery bypass grafting in patients over 65 years old: the influence of age and type of surgical intervention (emergent or elective) on early outcomes.
D. Plicner, E. Pietrzyk, R. Drwiła, M. Śnieżek-Maciejewska, Z. Starzyk, J. Sadowski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków
237.
Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia ostrych zespołów wieńcowych.
Early outcomes of patients with acute coronary syndromes treated with bypass surgery.
D. Plicner, E. Pietrzyk, R. Drwiła, M. Śnieżek-Maciejewska, J. Myć, Z. Starzyk, J. Sadowski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków
238.
Primary stenting versus endoscopic atraumatic coronary artery bypass. Comparision of two methods of revascularization in single LAD stenosis. Two years follow-up.
M. Cisowski1, R. Ulczok1, J. Drzewiecki2, A. Drzewiecka-Gerber2, A. Bochenek1

1 I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
239.
Ocena wpływu ukrwienia mięśnia serca na ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych po zawale serca leczonych pomostowaniem aortalno-wieńcowym.
Evaluation of influence of myocardial perfusion on sudden cardiac death risk in patients after myocardial infarction treated with coronary artery bypass grafting.
D. Mroczek-Czernecka, A. Pietrucha, M. Węgrzynowska, W. Piwowarska

Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
240.
Stentgraft implantation in thoracic aorta - actual results and EUROSCORE risk stratification scale.
M. Krasoń1, H. Krupa2, P. Nadziakiewicz3, Z. Kalarus2, P. Knapik3, M. Zembala1

1 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
2 Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
3 Department of Cardiac Anestesiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
241.
Wczesna rehabilitacja u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych z grupy większego ryzyka ze współistniejącą cukrzycą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - nowy program, nowe możliwości.
Early rehabilitation of the high risk patients with COPD and DM after cardiac surgery.
J. Foik1, K. Drżan1, B. Blicharska1, A. Behen1, T. Lasota1, I. Młynarczyk1, M. Herdyńska-Wąs2, J. Foremny2, P. Tomaszewski2, M. Zembala2

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze