CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 7

Biologia molekularna w kardiologii / Molecular biology in cardiology

Przewodniczący

G. Dzida (Warszawa)
M. Kurpisz (Poznań)

 

222.

Polimorfizm HindIII lipazy lipoproteinowej a składowe zespołu polimetabolicznego i struktura tętnic szyjnych - badanie rodzin.
Lipoprotein lipase HindIII polymorphism in relation to metabolic syndrome and structure of carotid arteries - family study.
W. Lubaszewski1, K. Stolarz1, A. Olszanecka1, B. Kieć-Wilk1, A. Jabrocka2, A. Dembińska-Kieć2, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

223.

Ekspresja genów histonu H3 w komórkach krwi obwodowej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i zawałem mięśnia sercowego.
The increased expression of H3 histone in peripheral blood cells in stable coronary disease and acute myocardial infarction.
B. Gabrylewicz1, A. Ochala1, U. Mazurek2, E. Sliupkas-Dyrda2, P. Garbocz1, A. Pyrlik1, T. Wilczok2, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki, Katowice

224.

Aktywność tiolaktonazy (paraoxonazy) u pacjentów z wysokim ryzykiem wieńcowym leczonych lekami hipolipemizującymi.
Thiolactonase (paraoxonase) activity in high risk patients treated with hypolipemic drugs.
T. B. Domagała, A. Undas, M. Celińska-Lowenhoff, M. Rybak-Krzyszkowska, J. Dropiński,  A. Szczeklik

II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, Kraków

225.

Związek pomiędzy polimorfizmem genów kodujących białka paraoksonaz, a klinicznym i angiograficznym stopniem nasilenia choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej.
Correlation between the angiographic and clinical severity of coronary artery disease, plasma cholesterol levels and paraoxonase gene polymorphisms.
J. Godlewski1, B. Guzik1, W. Zajdel1, M. Tomala1, P. Szermer2, A. Słowik2, A. Szczudlik2, K. Żmudka1

1 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Klinika Neurologii CMUJ w Krakowie, Kraków

226.

Carrier-state of CC genotype and C allele in angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism in patients with premature coronary artery disease and high risk cases with negative coronary angiography.
P. Niemiec1, I. Żak1, B. Sarecka1, A. Balcerzyk1, M. Trusz-Gluza2, J. Krauze3, M. Turski2, A. Drzewiecka-Gerber2, K. Wita2

1 Department of Biochemistry and Medical Genetics, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
3 Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

227.

Modyfikacje potranskrypcyjne mRNA VEGF-A w kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Posttranscriptional modifications of VEGF-A mRNA in dilated cardiomyopathy.
J. Kowalczyk1, D. Domal-Kwiatkowska2, U. Mazurek2, M. Zembala3, A. Gruchlik2, J. Nożyński3, M. Zembala3, T. Wilczok2

1 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec
3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

228.

Polimorfizm C242T genu CYBA ma związek z redukcją stresu oksydacyjnego po zastosowaniu statyn.
C242T polymorphism of the CYBA gene influence statin-induced change in oxidative stress in patients with coronary disease or hypercholesterolemia.
M. Kiliszek1, M. Mączewski2, B. Burzyńska3, G. Styczyński4, M. Duda2, M. Maciąg3, A. Beręsewicz2, G. Opolski1
 
1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
3 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa

229.

The influence of the A1/A2 polymorphism of glycoprotein IIIa gene on the prognosis of patients with myocardial infarction.
A. Kozieradzka1, J. Janica2, J. Korecki1, W. Pepiński2, K. Kamiński1, T. Bonda1, S. Dobrzycki3,  E. Frankowska1, K. Skóra1, W. J. Musiał1

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
2 Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku
3 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok

230.

Ciśnienie tętnicze, masa lewej komory i kompleks intima-media tętnic szyjnych a polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę - badanie rodzin.
Blood pressure, left ventricular mass and carotid intima:media thickness in relation to the insertion-deletion polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene - family study.
D. Czarnecka1, K. Kawecka-Jaszcz1, K. Stolarz1, A. Olszanecka1, B. Kieć-Wilk1, A.Dembińska-Kieć2

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

231.

Distribution of the ACE genotypes and alleles in patients with premature coronary artery disease and high risk cases with negative coronary angiography.
P. Niemiec1, I. Żak1, B. Sarecka1, A. Balcerzyk1, M. Trusz-Gluza2, J. Krauze2, M. Turski2, A. Drzewiecka-Gerber2, K. Wita2

1 Department of Biochemistry and Medical Genetics Medical University of Silesia, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

232.

Helicobacter pylori infection with vacuolizing cytotoxine assotiated protein G (CAG A) and CRP-level in patients with coronary artery disease.
M. Kowalski1, R. Grove1, N. Franz1, W. Rees2, T. Scheffold3, J. Thale1, H. Warnecke2

1 Herzzentrum Osnabrück-Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde
2 Dpt. of Cardiac Surgery, Schüchtermann-Klinik, Bad Rothenfelde
3 Cardiac Research Institute, Witten-Herdecke