CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 6

Elektrostymulacja / Cardiac pacing

Przewodniczący

K. Bieganowska (Warszawa)
Z. Kalarus (Zabrze)
W. Mojkowski
(Warszawa)

 

211.
Predictors of hemodynamic improvement after right ventricular to biventricular pacing system upgrade.
A. Kutarski, P. Ruciński, T. Sodolski, M. Trojnar

Akademia Medyczna w Lublinie
212.
Zachowanie się zmienności rytmu zatokowego po implantacji dwukomorowych stymulatorów resynchronizujących.
The behavior of heart rate variability after the implantation of biventricular pacemakers.
B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, O. Kowalski, J. Prokopczuk, P. Pruszkowska T. Zielińska, T. Kukulski, A. Śliwińska

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze
213.
Porównanie wpływu na podatność tętnic stymulacji dwujamowej DDD i stymulacji jednojamowej VVI.
Influence of dual-chamber DDD stimulation versus single-chamber VVI stimulation on arterial distensibility.
M. Kurpesa, T. Rechciński, E. Trzos, W. Religa, M. Krzemińska-Pakuła

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
214.
Stała elektrostymulacja serca w przebiegu zespołu dystrofii mięśniowej Emery-Dreifussa.
Permanent cardiac pacing in Emery-Dreifuss syndrome.
R. Steckiewicz, M. Pieniak, P. Stolarz, E. Świętoń, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie
215.
Atrioventricular block appearance in patients with sinus node disease and single chamber atrial pacemaker. Cost-benefit consideration and the influence of atrial fibrillation history.
P. Ruciński1, A. Kutarski1, L. Wdowiak2

1 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin
2 Zakład Zarządzania I Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie
216.
Kliniczne problemy u dzieci z dwujamową przezżylną stałą stymulacją serca.
Problems in endocardial DDD pacing in children.
K. Bieganowska1, J. Rękawek1, M. Miszczak-Knecht1, M. Brzezinska-Paszke1, A. Kaszuba1, E. Szymaniak1, M. Birbach2, W. Lipiński2, A. Turska-Kmieć1, W. Kawalec1

1 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Klinika Kardiochirurgii - IP CZD, Warszawa
217.
Stała nasierdziowa stymulacja serca u dzieci.
Permanent epicardial cardiac pacing in children.
K. Bieganowska1, M. Brzezinska-Paszke1, M. Miszczak-Knecht1, J. Rękawek1, E. Szymaniak1, A. Kaszuba1, M. Birbach2, W. Lipiński2, A. Turska-Kmieć1, W. Kawalec1

1 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Klinika Kardiochirurgii - IP CZD, Warszawa
218.
Ventricular contractility during right-, left- and biventricular pacing in patients with severe congestive heart failure.
A. Tomaszewski, P. Ruciński, K. Oleszczak, T. Sodolski, A. Kutarski

Akademia Medyczna w Lublinie
219.
Right ventricular outflow tract pacing and biventricular pacing in congestive heart failure patients.
A. Kutarski, T. Sodolski, P. Ruciński, T. Widomska-Czekajska

Akademia Medyczna w Lublinie
220.
Hemodynamic consequences of alternative atrial pacing modes: the comparison of right-, left- and biatrial pacing by means of impedance cardiography.
M. Trojnar, P. Ruciński, A. Kutarski, T. Sodolski

Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin
221.
Changes in B-type natriuretic peptide levels during single and dual chamber pacing.
R. Dobosiewicz1, G. Grześk1, M. Koziński1, I. Zbieranek-Dębicka1, S. Manysiak2, M. Bogdan1, G. Odrowąż-Sypniewska2, J. Kubica1

1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz
2 Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Bydgoszcz