CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 5

Elektrostymulacja / kardiowersja / defibrylacja
Electrostimulation / cardioversion /
defibrillation

Przewodniczący

W. Musiał (Białystok)
M. Pieniak
(Warszawa)
D. Wojciechowski
(Warszawa)

 

201.
Parahisian pacing - różnicowanie przewodzenia wstecznego poprzez węzeł AV i drogę dodatkową.
Parahisian pacing - determination of the retrograde conduction over AV node versus accessory pathway.
M. Waśniewski, A. Baszko, K. Błaszyk, R. Ochotny, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
202.
Paced electrogram fractionation results and occurrence of malignant ventricular arrhythmias in long QT patients.
M. Sterliński1, M. Pytkowski1, A. A. Grace2, A. Maciąg1, H. Szwed1, R. C. Saumarez2

1 Instytut Kardiologii, Warszawa
2 Cambridge University, Papworth Hospital, Cambridge
203.
Stymulacja różnicująca z rejestracją z ujścia zatoki wieńcowej w ocenie szczelności bloku w cieśni trójdzielno-żylnej.
Differential pacing with recording from proximal coronary sinus to distinguish between complete and incomplete block in cavo-tricuspid isthmus.
P. Derejko1, D. Kozłowski2, Ł. Szumowski1, E. Szufladowicz1, W. Krupa3, R. Bodalski1, P. Urbanek1, R. Kępski1, G. Świątecka2, F. Walczak1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
3 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz
204.
Skuteczność domowego leczenia napadu migotania przedsionków pod kontrolą EKG przez telefon.
The efficacy of the treatment of PAF with transtelephonic ECG monitoring.
J. Król, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
205.
Napadowe migotanie przedsionków - czy zawsze konieczna hospitalizacja?
Paroxysmal atrial fibrillation - is the hospitalization necessary?
J. Król, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
206.
Skuteczność i bezpieczeństwo kardiowersji elektrycznej niskoenergetycznym impulsem dwufazowym przetrwałego migotania przedsionków u chorych w wieku podeszłym.
Prospective assessment of the minimum energy needed for rectilinear biphasic cardioversion of persistent atrial fibrillation in the elderly.
A. Górecki, S. Stec, P. Kułakowski

Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
207.
Charakterystyka wskazań do leczenia kardiowerterem-defibrylatorem serca u kobiet w Polsce w latach 1995-2002.
Implantable cardioverter-defibrillators in women. Polish ICD Registry 1995-2002.
A. Zienciuk1, A. Lubiński1, A. Filipecki2, A. Przybylski3, J. Kazimierczak4, D. Koziara5, P. Mitkowski6, J. Bednarek7, M. Trusz-Gluza2, H. Szwed3

1 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
3 I Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
4 Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
5 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin
6 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
7 Klinika Elektrokardiologii CMUJ, Kraków
208.
Clinical course after implantation of cardioverter/defibrillators (ICD): analysis of 100 consecutive patients with a follow up of more than 5 years.
R. Grove, W.Kranig, P. Weitkamp, G. Lüdorff, B. Küpper, A. Homann, M. Kowalski, L. Metreweli, J. Thale

Heart Center Osnabrueck-Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde
209.
Automatyczny kardiowerter/defibrylator - prewencja nagłego zgonu w kardiomiopatii przerostowej.
Efficacy of implantable cardioverter-defibrillators for sudden cardiac death prevention in hypertrophic cardiomyopathy.
L. Małecka, A. Przybylski, L. Chojnowska, M. Sterliński, Ł. Szumowski, D. Wojciechowski, H. Szwed, W. Rużyłło

Instytut Kardiologii, Warszawa
210.
Implantable cardioverter-defibrillator in treating high risk long QT patients.
M. Sterliński, A. Przybylski, M. Pytkowski, A. Jankowska, H. Szwed

Instytut Kardiologii, Warszawa