CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 4

Elektrokardiografia II / Electrocardiography II

Przewodniczący

A. Krupienicz (Warszawa)
M. Sosnowski (Katowice)
A. Stanke
(Gdańsk)

 

192.
Wpływ terapii amiodaronem na czas trwania uśrednionego załamka P elektrokardiogramu u pacjentów z migotaniem przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Influence of amiodarone therapy on P-wave signal-averaged electrocardiogram in patients with atrial fibrillation in early period after coronary bypass surgery.
P. Ptaszyński, J. Ruta, H. Bolińska, R. Jaszewski, A. Iwaszkiewicz-Zasłonka, J. H. Goch, J. Zasłonka

1 I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
193.
Electrocardiography for the prediction of myocardial damage and short term prognosis in acute pulmonary embolism.
A. Kaczyńska, A. Bochowicz, M. Szulc, A. Dramińska, M. Kostrubiec, G. Styczyński, P. Pruszczyk

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa
194.
Heart rate turbulence in comparision to heart rate variability and baroreflex sensitivity for arrythmia risk stratification in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy.
P. Ptaszyński, P. T. Klingenheben, S. Hohnloser

J. W. Goethe University Hospital, Frankfurt/M, Germany
195.
QT interval and its dispersion in patients with acute MI without severe impairment of left ventricle treated with primary PTCA.
K. T. Szydło1, M. Trusz-Gluza1, A. Jaklik1, K. Wita1, J. Kolasa2, K. Kurdyś2, W. Chmielnicki2, L. Legierska2

1 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Studenckie Koło Naukowe, Katowice
196.
Wpływ narażenia zawodowego na ołów na elektrokardiograficzne wskaźniki okresu repolaryzacji.
The influence of occupational lead exposure on ECG repolarization parameters.
D. Zyśko1, E. Chlebda2, J. Gajek1, W. Mazurek1

1 Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej, Wrocław
197.
Analiza czynników wpływających na wartość dyspersji QTc > 60 ms u pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym leczonych PCI.
Assessment of factors that increase QTc dispersion over 60 ms in patients with acute coronary syndrome treated by primary PCI.
M. Stachura, D. Osman, M. Zarębiński, R. Olszewski, J. Adamus

I Klinika Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
198.
Ocena znaczenia prognostycznego analizy dyspersji QRS, QT i śródściennej dyspersji QT u chorych po zawale serca.
Evaluation of prognostic value of QRS dispersion, QT and transmural QT dispersion in patients after myocardial infarction.
A. Pietrucha, D. Mroczek-Czernecka, M. Węgrzynowska, M. Bobrowska-Juszczuk, W. Piwowarska

Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
199.
Rola prądów jonowych I(k1) i I (KATP) w zmianach potencjału błonowego miocytów komór serca spowodowanych stresem hipotonicznym.
Role of I(K1) and I (KATP) in membrane potential changes ventricular myocytes induced by hypotonic stress.
I. Kocić

Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej, Gdańsk
200.
Wydłużenie wartości dyspersji QTc > 60 ms jest związane z czasem trwania i charakterem bólu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
Increase QTc dispersion above 60ms is associated with incidence of first coronary episode and chest pain duration in patients with acute coronary syndrome treated by PCI.
M. Stachura, D. Osman, M. Zarębiński, R. Olszewski, J. Adamus

I Klinika Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa