PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 38

Ostry zawał serca IV / Acute myocardial infarction IV

Przewodniczący

Z. Gąsior (Katowice)
J. Górski (Gdynia)
B. Wierusz-Wysocka
(Poznań)

 

657.

Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict short-term mortality in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty.
M. Grabowski1, K. J. Filipiak1, G. Karpiński1, D. Wretowski1, A. Rdzanek1, A. Pietrasik1, R. Główczyńska1, J. Lodzińska1, R. Rudowski2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie, Warszawa

658.

Association between pre-procedural CRP and NT-proBNP levels in short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction treated with primary PTCA.
K. Kołodziej, J. Drożdż, M. Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak

Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi, Łódź

659.

The angiographic indices of reperfusion (TMPG, MBG) correlate with NT-proBNP levels 30 days after acute myocardial infarction.
G. Smolka1, W. Wojakowski2, A. Ochała2, Z. Gąsior1, M. Tendera2

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

660.

Wpływ witamin C+E na przebieg ostrego zawału serca u chorych z cukrzycą. Analiza podgrupy randomizowanego, podwójnie ślepego, wieloośrodkowego, pilotowego badania MIVIT.
T. Jaxa-Chamiec, B. Bendarz, L. Ceremużyński

Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

661.

Can pre-treatment with tirofiban reduce no-reflow after acute myocardial infarction?
K. Kamiński1, M. Kożuch1, S. Dobrzycki2, J. Korecki1, B. Ramotowski1, Ł. Stachurski1, P. Radecki1, M. Puciłowska1, W. Achremczyk1, W. Musiał1

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
2 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok

662.

Określenie przydatności skal oceny ryzyka wieńcowego (TIMI RISK SCORE) w rokowaniu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW).
Determination of usefulness of scales TIMI RISK SCORE in prognosis of the patients with acute coronary syndrome (ACS).
M. Starczewska, M. Pierścińska, M. Grabowski, K. J. Filipiak, G. Opolski

 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

663.

Is BNP level a predictor of myocardial reperfusion assessed with CTFC and TMPG in patients with acute myocardial infarction undergoing primary angioplasty.
G. Horszczaruk, J. Kochman, A. Rdzanek, M. Grabowski, G. Karpiński, K. J. Filipiak, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

664.

Rokowanie chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonym angioplastyką wieńcową oraz współistniejącą cukrzycą bądź nieprawidłową funkcją nerek.
Prognosis of patients after acute myocardial infarction treated with coronary angioplasty with coexistent diabetes mellitus or impaired renal function.
J. Kowalczyk, J. Prokopczuk, G. Honisz, H. Krupa, J. Obrębska, R. Lenarczyk, A. Musialik-Łydka, Z. Kalarus

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

665.

Acute hyperglycemia, but not diabetes mellitus, is a predictor for short and long term mortality in patients after acute myocardial infarction in the contemporary primary angioplasty era.
J. Przyłuski, M. Karcz, M. Kruk, P. Bekta, C. Kępka, Ł. Kalińczuk, M. Banaszewski, J. Potocka, M. Skwarek, W. Rużyłło

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

666.

Leptin serum level in acute phase of myocardial infarction is better predicted by admission than fasting hyperglycaemia.
T. Deptuch, A. Januszewicz, J. Janas, J. Kądziela, Z. Bilińska, W. Rużyłło

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin