PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 37

Ostry zawał serca III / Acute myocardial infarction III

Przewodniczący

J.H. Goch (Łódź)
J. Kłoś
(Warszawa)
W. Kochman
(Gdańsk)

 

646.

Comparison of different methods of ST-segment recovery analysis after primary PCI for prediction of long-mortality in acute myocardial infarction.
J. Przyłuski1, M. Karcz1, Ł. Kalińczuk1, P. Bekta1, C. Kępka1, M. Kruk1, J. Pręgowski1, E. Kaczmarska2, M. Banaszewski1, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Akademia Medyczna, Warszawa

647.

Porównanie wyników pierwotnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu i optymalnej pierwotnej angioplastyki wieńcowej (POBA) bez stentu w grupie nieselekcjonowanych pacjentów ze świeżym zawałem serca z województwa podlaskiego. Obserwacja roczna.
Comparison of the primary POBA and primary stenting results in unselected patients with acute myocardial infarction from north-eastern Poland.
1-year follow-up.
S. Dobrzycki1, P. Prokopczuk1, K. Nowak1, P. Kralisz1, W. Kochman1, J. Korecki2, K. Gugała1, H. Bachórzewska-Gajewska1, G. Mężyński1, W. Musiał2

1 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok
2 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku

648.

White blood cell count predicts short- and mid- but not long-term outcome following primary angioplasty in STEMI patients.
M. Kruk, J. Przyłuski, M. Karcz, P. Bekta, C. Kępka, Ł. Kalińczuk, J. Pręgowski, B. Otto, M. Skwarek, W. Rużyłło

I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

649.

Przydatność angiograficznych markerów reperfuzji miokardium w ustalaniu rokowania u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
The predictive value of angiographic markers of myocardial reperfusion in patients treated with primary coronary angioplasty for anterior wall acute myocardial infarction.
A. Araszkiewicz, M. Lesiak, S. Grajek, T. Mularek-Kubzdela, P. Bręborowicz, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

650.

Analiza czynników wpływających na uszkodzenie poreperfuzyjne obserwowane po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonywanej u chorych ze świeżym zawałem serca.
Analysis of factors influencing reperfusion injury after PCI in acute myocardial infarction.
K. Milewski1, J. L. Martin2, M. Tendera1, P. Buszman1

1 Śląska Akademia Medyczna, Katowice
2 University of Texas School of Medicine, San Antonio, TX, USA

651.

Kształt prawej tętnicy wieńcowej wpływa na przepływ oceniany przed interwencją w skali TIMI u chorych z zawałem z uniesieniem odcinka ST nad ścianą dolną serca .
Right coronary artery shape affects preintervention TIMI flow in patients with inferior ST segment elevation infarction.
J. Pręgowski1, Ł. Kalińczuk2, A. Witkowski2, M. Kruk 2, J. Przyłuski2, J. Rzepka3, K.Zalewski3, E. Kaczmarska3, W. Rużyłło2

1 Klinika Kardiologii Ogólnej Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Akademia Medyczna, Warszawa

652.

Opóźnienie terapii wpływa na skuteczność reperfuzji oraz funkcję lewej komory u chorych z zawałem serca ściany przedniej leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Treatment delay influence reperfusion efficacy and short- and long-term left ventricular function in patients with anterior myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty.
A. Araszkiewicz, M. Lesiak, S. Grajek, T. Mularek-Kubzdela, M. Popiel, Z. Oko-Sarnowska, O. Trojnarska, M. Janus, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

653.

Odległe wyniki leczenia chorych ze świeżym zawałem serca i współistniejącą cukrzycą typu 2 za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Long-term outcome in diabetic patients and acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary angioplasty.
G. Honisz, H. Krupa, T. Zielińska, J. Kowalczyk, R. Lenarczyk, O. Kowalski, J. Prokopczuk, Z. Kalarus

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

654.

Haemoglobin-related mortality in patients with acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary interventions.
J. Przyłuski, M. Karcz, M. Kruk, P. Bekta, C. Kępka, Ł. Kalińczuk, J. Pręgowski, E. Blicharska, E. Księżycka, W. Rużyłło

I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

655.

The value of Gensini score and wall motion score index in prognosis in acute coronary syndromes with ST-elevation.
M. Zając1, M. Krzemińska-Pakuła2, M. Kłosińska2, M. Plewka2, T. Jeżewski2, W. Religa2, J. D. Kasprzak2, J. Drożdż2

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi

656.

Zintegrowana ocena uszkodzenia mikrokrążenia i strefy zawału po pierwotnej angioplastyce w ostrym zawale mięśnia sercowego.
Integrated assessment of microvascular impairment and infarct size after primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction.
J. Zalewski1, P. Klimeczek2, W. Zajdel1, N. El Massri3, P. Banyś2, M. Pasowicz2, K. Żmudka1

1 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Klinika Choroby Wieńcowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków