PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 36

Ostry zawał serca II / Acute myocardial infarction II

Przewodniczący / Chairpersons

M. Cholewa (Warszawa)
A. Mysiak
(Wrocław)
E. Nartowicz
(Bydgoszcz)

 

635.

Stężenie antygenu PAI-1 w osoczu krwi może wpływać na wystąpienie reperfuzji wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego leczonym streptokinazą.
Plasma PAI-1 antigen concentration may influence the reperfusion in acute myocardial infarction treated with streptokinase.
A. Młynarska1, T. Waszyrowski1, J. D. Kasprzak2

1 III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera w Łodzi, Oddział Kardiologii, Łódź
2 II Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

636.

The mobilization of tissue-committed stem cells expressing specific cardiac, muscle and endothelial markers into peripheral blood in patients with acute myocardial infarction.
W. Wojakowski1, A. Michałowska2, M. Majka2, M. Kucia3, K. Maślankiewicz1, R. Wyderka1, A. Ochała1, M. Z. Ratajczak3, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 Polsko-Amerykańki Instytut Pediatii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
3 Stem Cell Biology Program James Graham Brown Cancer Center, Louisville, KY, USA

637.

Średnia objętość płytki a aktywność inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 u chorych z zawałem serca.
Relationship between mean platelet volume and plasminogen activator inhibitor type-1 in patients with myocardial infarction.
J. Wilczyńska, A. Rdzanek, Z. Huczek, G. Horszczaruk, J. Kochman, G. Opolski

 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

638.

Zawał mięśnia sercowego u osób po 75 roku życia.
Acute myocardial infarction in patients over 75 years old.
E. Trzos, M. Kurpesa, J. Foryś, J. Drożdż, B. Uznańska, J. Kasprzak, M. Krzemińska-Pakuła

 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

639.

Pęknięcie wolnej ściany lewej komory u chorych ze świeżym zawałem serca.
Risk estimation of cardiac rupture in acute myocardial infarction.
E. Markowicz-Pawlus, Z. Kalarus, J. Nożyński, T. Zielińska, R. Lenarczyk, P. Jarski, J. Obrębska

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

640.

Czy przyjmowanie leków blokujących receptory beta adrenergiczne przed zawałem serca wpływa na przebieg wewnątrzszpitalny i rokowanie w zawale serca?
Impact of prior beta-blocker administration on in-hospitalization outcome and prognosis in acute myocardial infarction.
A. Śliwińska, M. Świerad, J. Kowalczyk, B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, Z. Kalarus

 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

641.

Wskaźniki przewlekłego zapalenia po zawale serca.
Markers of chronic inflammation after myocardial infarction.
M. Marcinkowski, D. Czarnecka, K. Kawecka-Jaszcz

I I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

642.

Znaczenie ostrej i przewlekłej infekcji dla wystąpienia zawału serca.
Importance of acute and chronic infection in myocardial infarction.
T. Brzostek, R. Kowalski, M. Rzeszutko, J. Wilańska, K. Krukierek-Małec, M. Grzywacz, W. Pajdak, A. Szczeklik

 II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

643.

Nadciśnienie tętnicze u chorych z ostrym zespołem wieńcowym.
Hypertension in patients with acute coronary syndromes.
A. Ostrzycki, I. Kowalik, A. Jankowska, H. Szwed

II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii, Warszawa

644.

Zachorowalność i śmiertelność przedszpitalna z powodu zawału serca u osób w wieku starszym.
Morbidity and prehospital mortality in acute myocardial infarction in the elderly.
A. Witczak1, W. Witczak2, S. Tokarski3

1 I Klinika Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Lublin
2 Szpital Wojskowy, Lublin
3 Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego, Lublin

645.

Czy stan kliniczny w skojarzeniu z oceną frakcji wyrzutowej lewej komory jest dobrym wskaźnikiem prognostycznym niekorzystnego rokowania u pacjentów po zawale serca?
Can clinical condition of the patients combined with evaluation of left ventricle ejection fraction identify the patients of unfavourable prognosis?
M. Janiszewski, M. Kuch, A. Mamcarz, K. Sadkowska, W. Braksator, J. Kuch, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa