PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 35

Ostry zawał serca I / Leczenie interwencyjne i zachowawcze
Acute myocardial infarction I / Interventional and medical treatment

Przewodniczący

K. Łoboz-Grudzień (Wrocław)
Z. Chmielak
(Warszawa)

 

626.

Rokowanie dwuletnie chorych leczonych pierwotną angioplastyką i angioplastyką poprzedzoną leczeniem trombolitycznym.
Two-year outcome of patients transferred to primary PCI or PCI facilitated with thrombolysis.
L. Poloński, M. Gąsior, M. Gierlotka, T. Zębik, J. Szkodziński, A. Lekston, M. Kondys, K. Wilczek

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

627.

Additional prognostic information of B-type natriuretic peptide protein to TIMI Risk Score in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty.
M. Grabowski1, K. J. Filipiak1, G. Karpiński1, D. Wretowski1, A. Rdzanek1, A. Pietrasik1, R. Główczyńska1, J. Lodzińska1, R. Rudowski2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

628.

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału serca u pacjentów powyżej 75 roku życia - wyniki roczne.
Primary angioplasty in acute myocardial infarction in elderly patients.
A. Ciszewski1, M. Karcz2, P. Bekta2, C. Kępka2, E. Księżycka2, A. Witkowski2, M. Demkow2, Z. Chmielak2, M. Ciszewski2, W. Rużyłło2

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

629.

Wpływ perfuzji mikrokrążenia wieńcowego przed zabiegiem ułatwionej przezskórnej interwencji wieńcowej na rokowanie odległe pacjentów ze świeżym zawałem serca.
Myocardial perfusion before facilitated percutaneous coronary intervention influences outcome in patients with acute myocardial infarction.
A. Dziewierz1, D. Dudek1, T. Rakowski1, J. Legutko1, C. Zorkun2, S. Bartuś1, K. Żmudka2, J. S. Dubiel1

1 II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii UJ, Kraków

630.

Niezależna wartość rokownicza stężenia kreatyniny w surowicy chorych leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Independent prognostic value of serum creatinine in patients treated with primary percutaneous intervention.
M. Karcz, P. Bekta, C. Kępka, E. Księżycka, A. Ciszewski, J. Przyłuski, A. Witkowski, M. Demkow, Z. Chmielak, W. Rużyłło

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

631.

Long-term mortality in patients undergoing primary angioplasty for acute myocardial infarction: one center experience.
M. Trusz-Gluza1, J. Drzewiecki1, P. Węglarz1, M. Skowerski2, Z. Gąsior2, K. Maślankiewicz3, M. Tendera3

1 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 II Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
3 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

632.

The influence of platelet aggregability on ST-segment recovery in myocardial infarction treated with primary angioplasty. The PAGAMI study.
Z. Huczek, J. Kochman, K. J. Filipiak, G. J. Horszczaruk, R. Piątkowski, J. Wilczyńska, A. Zieliński, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie

633.

Losy młodych kobiet po przebytym zawale serca w obserwacji 8-letniej.
Myocardial infarction in young women - 8-years follow-up.
U. Ablewska1, D. Liszewska-Pfejfer2, K. Jankowski2

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej, Warszawa

634.

Troponin I and myoglobin but not CK-MB are associated with impaired microvascular reperfusion in myocardial infarction treated with primary angioplasty. The PAGAMI study.
Z. Huczek, J. Kochman, K. J. Filipiak, G. J. Horszczaruk, R. Piątkowski, J. Wilczyńska, A. Zieliński, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa