PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 34

Varia II

Przewodniczący

J. Imiela (Warszawa)
M. Naruszewicz
(Szczecin)

 

616.

The effect of the dialysis modality on cardiac morphology and function in patients with chronic renal failure.
W. Kosmala1, W. Weyde2, M. Krajewska2, M. Przewłocka-Kosmala1, M. Klinger2, W. Mazurek1

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
2 Klinika Nefrologii Akademii Medycznej, Wrocław

617.

Left ventricular remodeling after alcohol ablation in hypertrohic obstrictive cardiomyopathy in long term observation.
A. Wojtarowicz, Z. Kornacewicz-Jach, J. Kaźmierczak, M. Lewandowski

Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin

618.

Desmosomes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: an ultrastructural investgation of intercalated discs on endomyocardial biopsy.
C. Basso1, M. Della Barbera1, M. Valente1, E. Włodarska2, B. Bauce1, A. Rampazzo3, G. Thiene4, E. Czarnowska5

1 University of Padua, Padwa
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Biology University of Padua, Padwa
4 University of Padua Cardiology, Padwa
5 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

619.

Przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne działania simwastatyny i fenofibratu u chorych obciążonych dużym ryzykiem wieńcowym.
Antithrombotic and antiinflammatory effects of simvastatin and fenofibrate in high risk patients.
M. Celińska-Lowenhoff, A. Undas, T. B. Domagała, T. Lowenhoff, A. Szczeklik

II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, Kraków

620.

Cardiovascular risk factors profile and coagulation potential before and after coronary angiography in patients with stable angina.
M. Radomski1, G. Dymek2, M. Sadkowska2, G. Odrowąż-Sypniewska2, A. Sukiennik1, J. Kubica1, M. Koziński1

1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz
2 Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Bydgoszcz

621.

Czy istnieje zależność pomiędzy stężeniem adiponektyny w osoczu a zachowaniem się czynników ryzyka miażdżycy u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek?
Does relationship exist between plasma adiponectin concentration and atherosclerosis risk factors in hemodialysis patients with chronic renal failure?
W. Ignacy1, J. Chudek1, M. Adamczak1, T. Funahashi2, Y. Matsuzawa2, F. Kokot1, A. Więcek1

1 Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚlAM, Katowice
2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Osace, Japonia

622.

Hipercholesterolemia zmniejsza uszkodzenie mięśnia sercowego nie wpływając na kurczliwość oraz hartowanie w modelu eksperymentalnego niedokrwienia i reperfuzji mięśnia brodawkowatego świnki morskiej.
Hypercholesterolemia prevents myocardial damage with no influence on contractility and preconditioning in guinea pig model of ischemia-reperfusion.
R. Dworakowski1, D. Dworakowska2, I. Kocić3, M. Gruchała1, W. Sobiczewski1, M. Kamiński3, J. Bellwon1, J. Petrusewicz4, A. Rynkiewicz5

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Klinika Ch. Wew. Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy AMG, Gdańsk
3 Katedra i Zakład Patomorfologii AMG, Gdańsk
4 Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej, Gdańsk
5 Akademia Medyczna w Gdańsku

623.

Czynniki wpływające na czynność naczyń u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Factors influencing vascular function in type 2 diabetes mellitus.
R. Rudko, A. Kabłak-Ziembicka, T. Przewłocki, W. Tracz

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

624.

Elevated homocysteine level in chronic heart failure - marker of metabolic imbalance and independent predictor of poor outcome.
R. Zymliński1, J. Szachniewicz1, E. A. Jankowska1, K. Reczuch1, M. Naruszewicz2, W. Banasiak1, P. Ponikowski1

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

625.

Wpływ hormonów tarczycowych na wydatek energetyczny mięśnia sercowego.
Effect of thyroid hormones on myocardial energy expenditure.
A. Minczykowski1, K. Ziemnicka2, J. Sowiński2, H. Wysocki1

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań
2 Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań