PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 33

Varia I

Przewodniczący

L. Kłosiewicz-Latoszek (Warszawa)
P. Bręborowicz (Poznań)
R. Olszewski
(Warszawa)

 

606.

Czy stężenia hormonów regulujących gospodarkę wodno-elektrolitową mogą mieć znaczenie rokownicze u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia?
May concentrations of hormones regulating water-electrolyte balance have prognostic value in patients after cardiac arrest?
A. Samborska-Sablik1, W. Gaszyński1, J. H. Goch2, K. Kula3, Z. Sablik2

1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
3 Zakład Andrologii i Endokrynologii Płodności Instytutu Endokrynologii UM, Łódź

607.

Korelacje BNP z parametrami testu spiroergometrycznego u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i niedokrwienną.
Relation of BNP to cardiopulmonary exercise test results in patients with dilated and ischaemic cardiomyopathy.
E. Straburzyńska-Migaj1, A. Straburzyńska-Lupa2, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF, Poznań

608.

Survey on the coronary risk among polish web users.
M. Grabowski1, K. J. Filipiak1, T. Koziński2, A. Rdzanek1, K. Grabowski2, G. Karpiński1, R. Rudowski2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

609.

Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie skuteczności zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
The use of advanced statistical modeling methods in the assessment of succesfull recanalization of chronic total occlusion.
A. Smoleń1, J. Wójcik2, J. Drozd2, E. Opalińska2, T. Widomska-Czekajska2

1 Zakład Matematyki i Biostatystyki Akademii Medycznej w Lublinie
2 Katedra i Klinika Kardiologii AM w Lublinie

610.

Cardio.net-system for telecardiology.
M. Grabowski1, J. Sierdziński2, K. J. Filipiak1, G. Karpiński1, M. Niezgódka3, G. Opolski1, R. Rudowski2

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie
3 Uniwersytet Warszawski

611.

Database system for Cardiology Department entirely built with open source software.
W. Rubin, K. Reczuch, P. Ponikowski, W. Banasiak

4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

612.

Ocena efektów treningu interwałowego u pacjentów z prawidłową i upośledzoną funkcją mięśnia serca.
I. Korzeniowska-Kubacka, J. Potocka, R. Piotrowicz

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

613.

Obraz kliniczny oraz zaburzenia biochemiczno-humoralne u pacjentów z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP).
P. Krzyżak, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

614.

Obecność desminy w kardiomiocycie chorych skierowanych na diagnostyczną biopsję mięśnia sercowego.
Myocarditis, idiopathic cardiomyopathy and desmine in myocytes.
A. Pawlak1, E. Walczak2, A. Fidziańska3, J. Rzezak1, M. Młotek1, R. Gil1

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 Zakład Patomorfologii Instytut Reumatologii, Warszawa
3 Pracownia Neuropatologii i Mikroskopii Elektronowej, PAN, Warszawa

615.

Czy biopsja diagnostyczna mięśnia serca jest nadal potrzebna w XXI wieku?
Is the diagnostic myocardial biopsy required in XXI century?
A. Pawlak1, E. Walczak2, A. Fidziańska3, P. Seweryniak1, H. Rdzanek1, R. Gil1

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 Zakład Patomorfologii Instytut Reumatologii, Warszawa
3 Pracownia Neuropatologii i Mikroskopii Elektronowej, PAN, Warszawa