PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 32

Stabilna choroba wieńcowa / Stable coronary artery disease

Przewodniczący

I. Kinalska (Białystok)
T. Mandecki
(Katowice)
M. Witkowska
(Wrocław)

 

594.

Ocena czynnościowa chorych z objawowymi, izolowanymi mostami mięśniowymi tętnicy międzykomorowej przedniej - przydatność inwazyjnych i nieinwazyjnych metod diagnostycznych.
Functional assessment in patients with isolated symptomatic myocardial bridges of the left anterior descending coronary artery - usefulness of invasive and non-invasive diagnostic methods.
J. Matysek1, A. Gackowski1, W. Piwowarska1, G. Gajos1, N. El Massri1, K. Żmudka2

1 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

595.

Serum level of beta-chemokine RANTES in patients with coronary artery disease.
M. Kobusiak-Prokopowicz1, B. Jołda-Mydłowska1, G. Mazur2, W. Kuliczkowski1, W. Mazurek1

1 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
2 Katedra i Klinika Hematologii Akademii Medycznej, Wrocław

596.

Adiponectin, fibrinogen and factors involved in antithrombotic mechanism in hypertensive men with coronary artery disease.
Z. Dzielińska1, A. Januszewicz1, A. Więcek2, M. Demkow1, M. Makowiecka-Cieśla1, J. Kądziela1, A. Prejbisz1, T. Zieliński1, E. Florczak1, W. Rużyłło1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

597.

Zwapnienia tętnic wieńcowych u chorych z cukrzycą typu II - korelacja z markerami zapalnymi.
Coronary artery calcium in patients with type II diabetes. Relationship to inflammatory markers.
M. Pasowicz1, K. Starzyk1, E. Stępień1, T. Guzik2

1 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
2 Klinika Chorób Wewnętrznych I Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Szpital im. J. Dietla, Kraków

598.

Choroba niedokrwienna serca a zespół metaboliczny - korelacja wybranych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy z nasileniem zmian w tętnicach wieńcowych.
Coronary heart disease and metabolic syndrome - selected atherosclerosis risk factors and progression of atherosclerotic changes.
E. Skibińska, R. Sawicki, A. Lewczuk, W. J. Musiał

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok

599.

Refluks żołądkowo-przełykowy a niedokrwienie mięśnia sercowego. Badanie wzajemnych zależności oraz ich mechanizmów na podstawie jednoczasowego monitorowania EKG i pH w przełyku.
Gastro-esophageal reflux disease and myocardial ischemia - searching for mutual relation and its mechanism based on simultaneous ECG monitoring and esophageal pH-metry.
S. Dobrzycki1, A. Baniukiewicz2, H. Bachórzewska-Gajewska1, K. Gugała1, W. Musiał3, K. Kamiński3, P. Kralisz1, K. Nowak1, P. Prokopczuk1, J. Żuk1

1 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok
2 Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej, Białystok
3 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku

600.

Wczesne wyniki endarterectomii u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową, ocena materiału własnego.
The early results of the coronary endarterectomy in patients with the diagnosed coronary arterial disease; evaluation of the individual material.
W. Gwóźdź1, E. Paszkowiak2, Ł. Bargiel2, A. Cieślicka2

1 Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET Oddział Kardiochirurgii, Wrocław
2 Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET, Wrocław

601.

Nieme niedokrwienie mięśnia serca w czasie testów obciążeniowych u osób z cukrzycą.
Silent ischemia during stress tests in patients with diabetes mellitus.
M. Żelachowska, B. Sawicka, M. Szczęśniak, E. Bonda, E. Foryszewska, K. Kamiński, T. Bonda, M. Knapp, W. J. Musiał, S. Dobrzycki

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku

602.

Czy możliwe jest rozpoznanie depresji przez personel medyczny w czasie hospitalizacji?
R. Olszewski1, T. Makowski1, P. Kwasiborski1, R. Tworus2, J. Wiśniewski1, R. Szczechowicz1, R. Pęcak1, B. Ostrowska-Pomian1, W. Szczawiński3, J. Adamus1

1 I Klinika Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2 Zakład Psychiatrii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
3 Klinika Kardiochirurgii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

603.

Stężenie homocysteiny a nasilenie zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych ocenianych w koronarografii u chorych z OZW?
Homocystein level in comparison with severity of artery disease in coronarography in ACS.
K. Sadkowska1, E. Burbicka1, E. Kostarska-Srokosz1, J. Król1, M. Naruszewicz2, M. Dłużniewski1

1 Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
2 Katedra Biochemii Klinicznej PAM, Szczecin

604.

Effect of anthocyanins from chokeberry (Aronia melanocarpa) on blood pressure, inflammatory mediators and cell adhesion molecules in patients with a history of myocardial infraction (MI).
M. Naruszewicz1, M. Dłużniewski2, I. Łaniewska2, W. Pikto-Pietkiewicz2, B. Millo3, D. Zapolska-Downar3

1 Katedra Biochemii Klinicznej PAM, Szczecin
2 Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
3 Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

605.

Indywidualne zróżnicowanie odpowiedzi na leczenie klopidogrelem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Interindividual variability in response to clopidogrel in patients with coronary artery disease.
A. Dziewierz, D. Dudek, G. Heba, T. Rakowski, W. Mielecki, M. Chyrchel, J. S. Dubiel

II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków