PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 30

Regulacja neurohormonalna I / Neurohormonal regulation I

Przewodniczący

M. Wierzchowiecki (Poznań)
A. Baszko
(Poznań)

 

575.

Plasma BNP level changes in acutely decompensated heart failure are associated with outcome in patients with both reduced and preserved left ventricle systolic function.
A. Gackowski1, R. Isnard1, F. Pousset1, G. Montalescot1, D. Thomas1, W. Piwowarska2

1 Institute of Cardiology, Pitie Salpetriere Hospital, Paris
2 Dept. Of Coronary Disease, Institute of Cardiology, Jagiellonian University, Kraków

576.

Hydroterapia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia.
J. Mróz, W. Kuliński

Klinika Rehabilitacji CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

577.

Ocena turbulencji rytmu zatokowego w przewlekłej niewydolności serca.
Heart rate turbulence in chronic heart failure.
B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, Z. Kalarus, A. Śliwińska, P. Jarski

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

578.

Aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron u chorych na omdlenia wazowagalne w mechanizmie kardiodepresyjnym i mieszanym.
Activation of RAAS in patients with cardiodepressive and mixed vasovagal syncope.
D. Zyśko, J. Gajek, W. Mazurek

Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

579.

Ocena wpływu treningu pionizacyjnego na zależności parametrów zmienności rytmu serca oraz czynników neurohumoralnych u chorych z omdleniami wazowagalnymi.
Tilt training influence on HRV parameters and neurohumoral factors in patients with vasovagal syncope.
D. Zyśko, J. Gajek, W. Mazurek

Katedra I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

580.

Wzrost aktywności układu współczulnego u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
D. Hering1, L. Bieniaszewski1, T. Kara2, P. Kruszewski1, B. Wyrzykowski1, V. K. Somers, K. Narkiewicz1

1 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Divisions of Hypertension and Cardiovascular Disease, Mayo Clinic, Rochester

581.

Zmiany wartości wskaźnika Allana w odpowiedzi na wybrane bodźce farmakologiczne u osobników zdrowych.
Pharmacological modulation of Heart Rate Variability evaluated by a novel joint time-frequancy domain parameter.
K. Pawlak-Buś1, L. Kramer2, M. Kołodziejczyk-Feliksik1, E. Nikisch2, J. Moczko2, T. Siminiak1

1 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2  Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej, Poznań

582.

Correlation between the extent of coronary atherosclerosis and baroreflex sensitivity in patients with elective PTCA.
P. Guzik1, A. Wykrętowicz1, K. Wesseling2, T. Krauze1, G. Bartkowiak1, R. Kąsinowski1, M. Dziarmaga1, H. Wysocki1

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej,
Poznań
2 
Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands, Amsterdam

583.

Zanik dzienno-nocnych różnic parametrów zmienności rytmu zatokowego przed zabiegiem resekcji miąższu płuca jako wskaźnik pooperacyjnego migotania przedsionków.
Diminished day/night variation of heart rate variability before lung surgery as predicting factor for early postoperative atrial fibrillation.
J. Wdowczyk-Szulc1, R. Gałąska1, A. Koprowski1, W. Rzyman2, J. Skokowski2, A. Rynkiewicz1

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Akademia Medyczna w Gdańsku

584.

Dziedziczność funkcji autonomicznego układu nerwowego ocenianej za pomocą analizy częstotliwościowej zmienności rytmu serca.
Heritability of the autonomic nervous function measured in frequency domain of heart rate variability.
K. Stolarz1, A. Olszanecka1, W. Lubaszewski1, A. Adamkiewicz-Piejko2, T. Grodzicki2, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków