CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 3

Zmienność rytmu serca / Heart rate variability

Przewodniczący

W. Piwowarska (Kraków)
R. Baranowski
(Warszawa)
P. Mitkowski (Poznań)

 

180.
Cycle length variability at the breakthrough point during torsade de pointes; a helpful marker in predicting ventricular fibrillation?
P. Kukla

Oddział Wewnętrzny Szpitala Specjalistycznego, Gorlice
181.
Wiarygodność oceny częstości rytmu i odsetka pobudzeń wystymulowanych za pomocą funkcji diagnostycznych rozruszników firmy Biotronik.
The reliability of Biotronik pacemaker diagnostic function in evaluation of heart rate and percentage of paced beats.
M. Kumor1, E. Koźluk2, R. Baranowski1, F. Walczak3

1 Klinika Rehabilitacji i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
3 Pracownia Elektrofizjologii Instytutu Kardiologii, Warszawa
182.
Two different modes of cycle lengths variability at maximal heart rate during torsade de pointes; is both at risk for ventricular fibrillation?
P. Kukla

Oddział Wewnętrzny Szpitala Specjalistycznego, Gorlice
183.
Zmienność rytmu serca a żywotność mięśnia sercowego u chorych po przebytym przednim zawale mięśnia serca.
Heart rate variability and myocardial viability in patients after anterior myocardial infarction.
L. Bryniarski1, E. Mirek-Bryniarska2, M. Rajzer1, W. Piotrowski2, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Rydygiera, Kraków
184.
Nowe narzędzie matematycznej interpretacji zmienności rytmu zatokowego u chorych z cukrzycą typu 2.
The novel tool of mathematical description of the Heart Rate Variability in the patients with diabetes t. 2.
M. Kołodziejczyk-Feliksik1, K. Pawlak-Buś2, L. Kramer3, E. Nikisch3, P. Czerwiński-Mazur2, J. Moczko3, T. Siminiak2

1 Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
3 Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań
185.
Zmienność rytmu serca a wybrane parametry testu spiroergometrycznego u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i niedokrwienną.
Heart rate variability and cardio-pulmonary exercise test results in patients with dilated and ischaemic cardiomyopathy.
E. Straburzyńska-Migaj, H. Wachowiak-Baszyńska, A. Baszko, R. Ochotny

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
186.
Przewidywanie wyniku testu pionizacji na podstawie parametrów częstotliwościowych HRV.
The prognosis of Tilt test result with HRV parameters.
M. Kumor1, E. Koźluk2, E. Szufladowicz3, R. Baranowski1, F. Walczak3

1 Klinika Rehabilitacji i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
3 Pracownia Elektrofizjologii Instytutu Kardiologii, Warszawa
187.
HRV can be evaluated in the entire patients' population irrespective of the cardiac arrhythmia presence. Results from a one center prospective study in ischemic left ventricular dysfunction.
M. Sosnowski1, J. Skrzypek-Wańha1, R. Parma2, E. Boczkowska-Gaik2, P. W. MacFarlane3, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
3 Div of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow
188.
Analiza widma multifraktalnego fraktalnego zmienności rytmu zatokowego u pacjentów z upośledzoną funkcją lewej komory serca.
Multifractal spectrum analysis of heart rate variability in patients with depressed left ventricular function.
R. Gałąska1, A. Koprowski1, W. Dubaniewicz1, W. Puchalski1, D. Ciećwierz2, A. Rynkiewicz1

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia, Gdańsk
189.
Cardiac autonomic function responce to beta blockade in the patients with stable angina pectoris. Novel quantitative analysis of HRV based on the Yeh factor.
K. Pawlak-Buś1, L. Kramer2, M. Kołodziejczyk-Feliksik1, P. Czerwiński-Mazur1, E. Nikisch2, J. Moczko2 T. Siminiak1,                     

1 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2 Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej, Poznań
190.
Heart rate variability after circumferential pulmonary veins catheter ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
A. M. Wnuk-Wojnar, M. Trusz-Gluza, K. T. Szydło, C. Czerwiński, I. Woźniak-Skowerska, S. Nowak

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
191.

Heart rate variability in congestive heart failure patients after morning and evening dose of beta blocker administration (Bisoprolol).
R. Targoński, J. Sadowski, L. Gromadziński

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Kardiologiczno-Internistyczny, Olsztyn