PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 29

Restenoza tętnic wieńcowych / Coronary restenosis

Przewodniczący

P. Pieniążek (Kraków)
J. Jodkowski
(Warszawa)
J. Legutko
(Kraków)

 

568.

Quality of life after percutaneous transluminal coronary angioplasty of single vessel coronary artery disease - the influence of restenosis.
M. Grygier1, B. Moszyńska1, M. Lesiak1, S. Grajek1, J. Kowal2, M. Pyda1, W. Skorupski1, P. Mitkowski1, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, Poznań

569.

6-months angiographic follow-up of patients with in-stent restenosis treated with intracoronary P32 brachytherapy.
M. Pyda, M. Lesiak, M. Grygier, S. Grajek, A. Araszkiewicz, W. Skorupski, P. Mitkowski, A. Katarzyńska, W. Seniuk, A. Cieśliński

 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

570.

Limited value of exercise treadmill testing in detection of restenosis after elective PTCA.
M. Grygier1, T. Podżerek1, J. Kowal2, M. Lesiak1, M. Pyda1, P. Mitkowski1, W. Skorupski1, S. Grajek1, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, Poznań

571.

Rola scyntygrafii i wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) w rozpoznawaniu restenozy po przezskórnym udrożnieniu przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych (CTO).
The role of scintigraphy and multislice spiral computed tomography (MSCT) in restenosis detection after chronic total coronary occlusion (CTO) angioplasty.
P. Wilkołek1, M. Kostkiewicz1, M. Pasowicz2, P. Klimeczek2, P. Pieniążek1, T. Przewłocki1, M. Pieculewicz1, A. Mura1, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im.
Jana Pawła II, Kraków

572.

The effect of intravascular brachytherapy of renal arteries after percutaneous transluminal renal angioplasty on left ventricular remodeling and mass reduction assessed by echocardiography.
A. Lekston1, T. Niklewski1, K. Wilczek1, M. Gąsior1, B. Szygula-Jurkiewicz1, T. Zębik1, F. Kokot2, L. Poloński1

1 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze,
2 Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

573.

Comparison of sirolimus (Cypher) and paclitaxel (Taxus) stents in clinical practice. Single center registry.
P. Wacinski, L. Bilodeau, R. Gallo, J. Tanguay, R. Ibrahim, P. L'allier, J. Crepeau, S. Doucet

 Montreal Heart Institute,
Montreal

574.

Wyniki odległe implantacji stentów wydzielających rapamycynę (Sirolimus) u chorych z wysokim ryzykiem restenozy. Roczna obserwacja 100 pacjentów.
Long-term results of Srolimus-eluting stents implantation in a subset of patients with high risk of restenosis.
One year follow-up of one hundred patients.
M. Lesiak1, J. Rzeźniczak2, A. Baszko2, S. Grajek1, M. Pyda1, W. Skorupski1, P. Mitkowski1, M. Grygier1, M. Prech1, A. Cieśliński1

1 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań