PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 28

Przezskórna angioplastyka wieńcowa II / Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
Percutaneus coronary angioplasty II / Intravascular ultrasound

Przewodniczący

K. Reczuch (Wrocław)
J. Wójcik (Lublin)
D. Dudek
(Kraków)

 

558.

Percutaneous myocardial laser revascularisation - scintigraphic and echocardiographic assessment of the results.
M. Kostkiewicz1, W. Szot2, J. Trębacz3, K. Żmudka3, P. Podolec1, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

559.

Zabiegi przezskórnej angioplastyki na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych z kontrolą angiograficzną metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej - opis 7 przypadków.
J. Drozd, J. Wójcik, E. Czekajska-Chehab, A. Madejczyk, A. Drop

 Akademia Medyczna w Lublinie

560.

Przezskórna angioplastyka przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych - czynniki wpływające na skuteczność zabiegu u 460 chorych ze stabilną dusznicą bolesną.
J. Drozd, E. Opalińska, J. Wójcik, T. Zapolski, T. Widomska-Czekajska

Akademia Medyczna w Lublinie

561.

Wyniki rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową lewej komory serca: porównanie wyników rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej.
Results of myocardial revascularization in patients with low ejection fraction: comparison of percutaneous and surgical treatment.
P. Buszman1, I. Szkróbka2, A. Gruszka2, R. Parma1, Z. Tendera1, B. Leśko1, K. Milewski2, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, Katowice

562.

System organizacji 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych w Polsce umożliwiający leczenie każdego chorego z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST pierwotną angioplastyką wieńcową (POLKARD - DYŻURY).
System of organization of 24 hour cathlab services in Poland enabling treatment of every patient with ST-elevation myocardial infarction with primary percutaneous intervention (POLKARD - DYZURY).
M. Karcz, W. Rużyłło

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

563.

Zmiana stopnia perfuzji miokardium podczas pierwotnej angioplastyki wieńcowej w ostrym zawale mięśnia sercowego umożliwia prognozowanie odległego wyniku klinicznego i powrotu funkcji lewej komory.
Evolution of TIMI myocardial perfusion grade during primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction predicts long-term clinical outcomes and recovery of left ventricular function.
J. Zalewski1, W. Zajdel1, C. Zorkun1, T. Przewłocki2, K. Żmudka1

1 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków

564.

Intracoronary ultrasound allows determing borderline parameters of left main stem stenosis.
R. Gil1, A. Gziut1, T. Pawłowski1, F. Prati2, R. Żurawski3

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 European Imaging L
aboratory, Rzym
3 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

565.

Association between erythrocyte mean corpuscular volume and extent of coronary atherosclerosis. A Volumetric Intravascular Ultrasound Study.
Ł. Kalińczuk, M. Kruk, J. Pręgowski, A. Witkowski, J. Przyłuski, Z. Chmielak, M. Demkow, A. Dębski, J. Kądziela, W. Rużyłło

I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

566.

Optymalna angioplastyka balonowa w przewlekłych okluzjach tętnic wieńcowych wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz oznaczenia cząstkowej rezerwy wieńcowej.
Optimal balloon angioplasty in chronic total coronary occlusions guided by intracoronary ultrasonography and measurement of fractional flow reserve.
L. Bryniarski, J. Dragan, M. Zabojszcz, P. Jankowski, A. Klecha, M. Rajzer, T. Królikowski, K. Kawecka-Jaszcz

 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

567.

Angioplastyka tętnic nerkowych pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej.
IVUS guided renal angioplasty.
L. Badacz1, P. Musiałek1, Z. Moczulski2, M. Kostkiewicz1, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń IK CM UJ, Kraków
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków