PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 27

Przezskórna angioplastyka wieńcowa / Percutaneus coronary angioplasty

Przewodniczący

J. Drzewiecki (Katowice)
K. Żmudka
(Kraków)
D. Ciećwierz
(Gdańsk)

 

548.

Jednoetapowa przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych (OCAPI) u pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych: wyniki wczesne i odległe.
One-stage Coronary and Peripheral Percutaneous Transluminal Intervention in patients with high risk of cardiovascular events: recent and late results.
P. Buszman1, A. Gruszka1, M. Dębiński1, A. Żurakowski1, B. Gorycki2, L. Kinasz2, M. Mandecki2, S. Kiesz2, J. Martin2, M.Tendera3

1 Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, Katowice
2 PAKS, Ustroń
3 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

549.

Porównanie wczesnych wyników leczenia zwężenia pnia LTW za pomocą implantacji stentu oraz operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Early results of left main coronary artery stenosis treatment: comparison of stent implantation and surgical treatment.
M. Wilczyński1, E. Peszek-Przybyła1, T. Kargul1, D. Dudek2, Ł. Rzeszutko1, A. Bochenek1, K. Milewski1, M. Tendera1

1 Śląska Akademia Medyczna, Katowice
2 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

550.

Klasyfikacja EuroSCORE w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych u pacjentów po angioplastyce pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej.
EuroSCORE scale in predicting cardiac events after left main coronary artery (LMCA) stenting.
D. Dudek1, Ł. Rzeszutko1, J. Legutko1, T. Rakowski1, L. Bryniarski2, J. Dragan2, S. Bartuś1, D. Giszterowicz1, J. Dubiel1

1 II Klinika Kardiologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 I Klinika Kardiologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

551.

Selected acute phase proteins in patients treated with coronary stenting.
A. Krzewina-Kowalska1, J. Kubica1, M. Koziński1, R. Piasecki1, A. Sukiennik1, M. Radomski1, M. Bogdan1, Odrową. Odrowąż - Sypniewska2

1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz
2 Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Bydgoszcz

552.

Percutaneous angioplasty with stent implantation in 50 patients treated for left main stem stenosis - initial results.
J. Wiśniewska-Szmyt1, J. Kubica1, A. Sukiennik1, M. Radomski1, M. Panowicz2, M. Rychter1, M. Jabłoński1, T. Białoszyński1

1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz
2 Wojewódzki Szpital Zespolony, Toruń

553.

Wyniki hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w oparciu o PTCA oraz OPCAB u chorych z niską frakcją wyrzutową.
M. Słomczyński1, P. Bugajski2, J. Rzeźniczak1, R. Kalawski2, R. Parucki1, D. Angerer1, J. Mańczak1, J. Jasiński2, J. Hiczkiewicz1

1 Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań
2 Oddział Kardiochirurgii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań

554.

Nawrót dolegliwości i wyniki ponownej rewaskularyzacji u chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
Angina recurence in patients with prior CABG treated with percutaneous coronary angioplasty.
T. Przewlocki1, M. Pieculewicz1, A. Kabłak-Ziembicka1, P. Pieniążek1, M. Tomala2, I. Stopa1, K. Żmudka2, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii CM UJ, Kraków

555.

Atherosclerotic plaque distribution in: left main stem and proximal left anterior descending and left circumflex segments - are they correlated?
R. Gil1, A. Gziut1, T. Pawłowski1, F. Prati2, R. Żurawski3, P. Kwiatkowski1

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 European Imaging Laboratory, Rzym
3 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

556.

Dysfunkcja mikrokrążenia w trakcie lub po implantacji stentu w świeżym zawale mięśnia sercowego istotnie zwiększa ryzyko zgonu w obserwacji 2-letniej.
Persistent or transient microvascular dysfunction after primary stenting in acute myocardial infarction adversely influence 2-year mortality.
M. Gierlotka, M. Gąsior, T. Zębik, M. Hawranek, A. Lekston, Szypuła. Wilczek, B. Szyguła-Jurkiewicz, E. Adamowicz-Czoch, G. Słonka, L. Poloński

 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

557.

Pierwotna i wspomagana farmakoterapią angioplastyka wieńcowa u chorych z ostrym zawałem serca - porównanie wyników leczenia.
Comparison of patients with acute myocardial infarction treated by either primary or facilitated coronary angioplasty.
M. Olszowska1, M. Kostkiewicz1, W. Tracz 1, M. Hlawaty1, T. Przewłocki1, K. Żmudka2

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków