PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 26

Ostre zespoły wieńcowe / Acute coronary syndromes

Przewodniczący

T. Przewłocki (Kraków)
J.Z. Peruga
(Łódź)

 

538.

Impact of heart failure on long-term prognosis and risk stratification in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation.
S. Stec1, A. Budaj1, T. Wasowicz2, A. Zabłocka2, A. Kuklińska2, T. Marczyk2, Z. Binio2, P. Achremczyk2, W. Musiał2, P. Podoba2

1 Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
2 on behalf of the RESCUE Registry Investigators, Poland

539.
abstrakt wycofany
540.

Obecność skrzepliny w tętnicy odpowiedzialnej za niestabilność nie pogarsza rokowania u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej.
Thrombus containing lesions in acute coronary syndromes without sustained ST segment elevation do not worsen the in-hospital and long-term prognosis of patients treated with early invasive strategy.
K. Wilczek, B. Szyguła-Jurkiewicz, J. Szyguła, A. Lekston, B. Hudzik, M. Osuch, J. Szkodziński, L. Poloński

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

541.

Does Abciximab improve the microcirculatory function after Percutaneus Coronary Intervention in patients with Acute Coronary Syndrome? Results of a prospective randomized study.
P. Kwiatkowski1, C. Caroselli2, E. Imola2, T. Pawłowski1, R. Gil1, F. Prati2

1 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
2 S. Giovanni Hospital, Rzym

542.

Szybka poprawa funkcji śródbłonka u pacjentów z ostrym incydentem wieńcowym w wyniku leczenia wysokimi dawkami statyn i selektywnych inhibitorów COX-2.
Early improvement of coronary endothelial function in patients with non-ST-elevation Acute Coronary Syndromes treated with statins and COX-2 inhibitors.
M. Chyrchel, D. Dudek, J. Legutko, Ł. Rzeszutko, S. Bartuś, W. Mielecki, A. Dziewierz, T. Rakowski, J. Dubiel

II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

543.

12 miesięczna obserwacja 658 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Analiza chorych z rejestru Zabrze.
12 month outcomes in 658 consecutive patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation assigned to early invasive strategy.
Zabrze Registry.
B. Szyguła-Jurkiewicz, K. Wilczek, A. Lekston, T. Zębik, M. Gąsior, T. Niklewski, B. Hudzik, P. Jarski, Z. Kalarus, L. Poloński

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

544.

Przydatność skali ryzyka TIMI do oceny rokowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST poddanych wczesnej przezskórnej interwencji wieńcowej. Porównanie chorych z grupy umiarkowanego i dużego ryzyka.
TIMI Risk Score in assessing the prognosis in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation assigned to early percutaneous coronary intervention. Comparison of the high-risk and the moderate-risk patients.
B. Szyguła-Jurkiewicz, P. Trzeciak, K. Wilczek, M. Gąsior, A. Lekston, R. Wojnicz, B. Hudzik, T. Zebik, M. Osuch, L. Poloński

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

545.

Czynniki niekorzystnego rokowania u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST w obserwacji 3-letniej.
Factors of unfavourable prognosis in patients with acute coronary syndrome without ST-elevation in 3-years follow-up.
J. Zgorzelska, D. Kowalik, M. Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

546.

Wpływ eptifibatidu na stopień zahamowania agregacji płytek krwi w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST wysokiego ryzyka leczonych wstępnie aspiryną i klopidogrelem.
Effect of eptifibatide on platelet aggregation inhibition in patients with high-risk non-ST-elevation Acute Coronary Syndromes pretreated with aspirin and clopidogrel.
A. Dziewierz, D. Dudek, J. Legutko, Ł. Rzeszutko, S. Bartuś, T. Rakowski, W. Mielecki, J. Dubiel

II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

547.

Stężenie cholesterolu HDL a nasilenie zmian miażdżycowych ocenianych w koronarografii u chorych z OZW.
HDL cholesterol level in comparison with severity of artery disease in coronarography in ACS.
E. Burbicka1, E. Kostarska-Srokosz1, K. Sadkowska1, J. Król1, M. Naruszewicz2, M. Dłużniewski1

1 Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
2 Katedra Biochemii Klinicznej PAM, Szczecin