PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 25

Nadciśnienie tętnicze II / Arterial hypertension II

Przewodniczący

M. Krupa-Wojciechowska (Gdańsk)
A. Januszewicz
(Warszawa)

 

528.

Metody niefarmakologiczne są w znacznym stopniu niewykorzystywane w terapii nadciśnienia tętniczego.
Physicians and patients underestimate role of non-pharmacological methods in therapy of arterial hypertension.
Ł. Wierucki1, T. Zdrojewski1, A. Ignaszewska1, P. Szpakowski1, M. Rutkowski1, K. Chwojnicki1, M. Szpajer2, A. Winiarska2, B. Krupa-Wojciechowska1, B. Wyrzykowski1

1 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Urząd Miasta Gdyni

529.

Right ventricular function in hypertensive patients.
W. Kosmala, M. Przewłocka-Kosmala, J. Orzeszko, W. Mazurek

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

530.

Funkcja skurczowa prawej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Right ventricular systolic function in moderate-to-severe arterial hypertension.
O. Nelya, S. Pawlyk, O. Soroka

Lviv Regional Cardiology Centre, Lwów

531.

Diabetes mellitus potentiates left ventricular dysfunction in hypertensive patients.
W. Kosmala1, W. Kucharski2, M. Przewłocka-Kosmala1, W. Mazurek1

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław
2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej, Wrocław

532.

Przydatność eprosartanu w skojarzonej terapii nadciśnienia tętniczego - otwarte, wieloośrodkowe, badanie kliniczne.
Usefullness of eprosartan in combination therapy of hypertension - open label, multicenter, clinical trial.
M. Chmielewski, M. Janiszewski, M. Dłużniewski, M. Kuch, A. Mamcarz

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

533.

Ocena skuteczności hipotensyjnej i bezpieczeństwa stosowania eprosartanu u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - otwarta, wieloośrodkowa próba kliniczna.
The evaluation of anti-hypertensive efficacy and safety of eprosartan therapy in patient with idiopathic hypertension - open label, multicenter clinical trial.
M. Janiszewski, M. Chmielewski, M. Dłużniewski, M. Kuch, A. Mamcarz

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

534.

Wysoka skuteczność hipotensyjna i dobra tolerancja terapii - 3 miesięczna, wieloośrodkowa obserwacja 563 chorych leczonych eprosartanem.
High ani-hypertensive efficacy and satisfactory tolerance of the therapy - 3 month-follow-up of 563 patients treated with eprosartan.
M. Janiszewski, M. Chmielewski, M. Dłużniewski, M. Kuch, A. Mamcarz

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

535.

Wpływ leków hipotensyjnych na stężenie wybranych neurohormonów u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.
The
influence of hypertensive therapy on plasma levels of neuromediators in patients with primary hypertension.
P. Salomon, M. Girek, W. Homola, M. Mielnikiewicz

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

536.

Relation of left ventricular systolic and diastolic function to left ventricular geometry in hypertensive patients.
W. Kosmala, M. Przewłocka-Kosmala, J. Orzeszko, W. Mazurek

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Wrocław

537.

Brak nocnego spadku ciśnienia tętniczego a przerost lewej komory i zaburzenia repolaryzacji.
Absent night blood pressure fall and left ventricular hypertrophy and repolarisation abnormalities.
A. Musialik-Łydka, B. Średniawa, T. Zielińska, P. Jarski, A. Śliwińska, Z. Kalarus

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu