PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 24

Nadciśnienie tętnicze I / Arterial hypertension I

Przewodniczący

W. Januszewicz (Warszawa)
M. Sznajderman
(Warszawa)

 

518.

Obwód ramienia jako istotny czynnik wpływający na wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego w reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki badania NATPOL PLUS.
Distribution of arm circumference in adults in Poland as an important factor influencing accuracy of blood pressure measurements. Results
of NATPOL PLUS study.
K. Kozicka-Kąkol, T. Zdrojewski, K. Chwojnicki, P. Bandosz, P. Szpakowski, B. Wyrzykowski

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk

519.

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego krwi a masa lewej komory u leczonych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Morni
ng blood pressure surge and left ventricular mass in treated hypertensive patients.
G. Bilo1, K. Styczkiewicz1, A. Giglio2, A. Maronati2, K. Kawecka-Jaszcz1, G. Mancia3, G. Parati3

1 I Klinika Kardiologii
Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 S. Luca Hospital, Ist. Auxologico Italiano, Mediolan
3 Dept. Clinical Med., Prevention and Applied Biotechnologies, Univ.
Milano-Bicocca, Mediolan

520.

Związek między 24 godzinną zmiennością ciśnienia tętniczego a masą lewej komory serca u leczonych chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Relation between 24h blood pressure variability and left ventricular mass in treated hypertensive patients.
G. Bilo1, K. Styczkiewicz1, A. Giglio2, A. Maronati2, K. Kawecka-Jaszcz1, G. Mancia3, G. Parati3

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 S. Luca Hospital, Ist. Auxologico Italiano, Mediolan
3 Dept. Clinical Med., Prevention and Applied Biotechnologies, Univ. Milano-Bicocca, Mediolan

521.

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik modyfikujący aktywację immunologiczną w chorobie wieńcowej.
Systemic hypertension influences immune activation in coronary artery disease.
K. Mizia-Stec1, B. Zahorska-Markiewicz2, Z. Gąsior1, J. Janowska2, A. Szulc1, E. Jastrzębska-Maj1, Z. Mucha2

1 Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 Katedra Patofizjologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

522.

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Ukrainian city Lutsk. Results of representative survey of preventive project LUTSKARD.
A. Yagensky1, Y. Shahuta2, T. Zdrojewski3

1 Luck City Hospital, Luck
2 Hypertension Preventive and
Treatment Center, Lutsk
3 Akademia Medyczna,
Gdańsk

523.

Sztywność dużych tętnic i jej determinanty u chorych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą t. 2
Arterial stiffness
and it's determinants in hypertensive diabetics.
M. Rajzer, M. Jastrzębski, M. Klocek, K. Kawecka-Jaszcz

I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

524.

Związek pomiędzy masą i geometrią lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Relation between left ventricular mass, geometry and diastolic function parameters in hypertensive patients.
T. Baron, T. Grodzicki

 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

525.

Ciśnienie tętnicze w sześciomiesięcznej obserwacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu leczonych odwykowo.
Blood pr
essure in alcohol dependent male patients treated against relapse during six- months long observation
.
J. Budzyński1, M. Kłopocka1, G. Pulkowski1, M. Świątkowski1, M. Ziółkowski2, B. Augustyńska3, R. Bujak4, W. Sinkiewicz4

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Akademia Medyczna, Bydgoszcz
2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, AM w Bydgoszczy
3 Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej, AM w Bydgoszczy
4 Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

526.

Indukowana wysiłkiem fizycznym dynamika stężeń urotensyny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym po przebytym ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST.
Urotensin concentrations exercise reactivity in hypertensive patients with ST elevation acute coronary syndrome history.
A. Rdzanek1, G. Karpiński1, M. Grabowski1, K. Stępień2, G. J. Horszczaruk1, K. J. Filipiak1, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MSWiA, Warszawa

527.

Kształt fali tętna w aorcie wstępującej, a nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.
The relation between ascending aortic blood pressure waveform and coronary atherosclerosis.
P. Jankowski1, L. Bryniarski1, D. Czarnecka1, M. Brzozowska-Kiszka1, A. Pośnik-Urbańska1, K. Styczkiewicz1, J. Dragan1, A. Klecha1, D. Dudek2, K. Kawecka-Jaszcz1

1 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2 II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków