PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 23

Choroby naczyń obwodowych i krążenie płucne / Peripheral vascular diseases and pulmonary circulation

Przewodniczący

M. Dąbrowski (Warszawa)
H. Kwieciński
(Warszawa)
W. Stryga
(Warszawa)
P. Andziak
(Warszawa)

 

506.

Przezskórna angioplastyka w leczeniu zwężeń tętnic podobojczykowych.
Percutaneous subclavian angioplasty; efficacy and symptoms resolution.
T. Przewłocki1, P. Pieniążek1, A. Kabłak-Ziembicka1, P. Musiałek1, A. Kądzielski2, W. Zajdel2, J. Trębacz2, K. Żmudka2, W. Tracz2

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ, Kraków
2 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii CM UJ, Kraków

507.

Odwrócony przepływ mózgowy przy zastosowaniu Parodi Anti-Emboli System optymalną protekcją mózgu w trakcie angioplastyki tętnic szyjnych i kręgowych wysokiego ryzyka.
Parodi Anti-Emboli System offers optimal brain protection during high risk carotid or vertebral artery stenting.
P. Pieniążek1, P. Musiałek1, A. Kabłak-Ziembicka1, T. Przewłocki1, A. Leśniak-Sobelga1, M. Pasowicz2, A. Kądzielski3, K. Żmudka3, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

508.

Korelacja pomiędzy miażdżycą tętnic szyjnych a nerkowych – średnia grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych jako wykładnik zwężenia tętnicy nerkowej u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.
Carotid and renal atherosclerosis correlation - carotid intima-media thickness as a predictor of renal artery stenosis in hypertensive patients with coronary artery disease.
J. Kądziela1, Z. Dzielińska1, A. Januszewicz2, T. Zieliński3, D. Rynkun3, T. Deptuch1, M. Makowiecka-Cieśla2, R. Mielniczuk2, W. Piotrowski4, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii, Warszawa

509.

Wpływ stentowania tętnic szyjnych na krążenie mózgowe u chorych z jedno i obustronnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej.
The impact of the internal carotid artery stenting on cerebral circulation.
A. Kabłak-Ziembicka, T. Przewłocki, P. Pieniążek, P. Musiałek, R. Rudko, W. Tracz

 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ, Kraków

510.

Ocena krążenia mózgowego u chorych z istotnym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Cerebral autoregulation in patients with severe internal carotid artery stenosis.
A. Kabłak-Ziembicka1, T. Przewłocki1, P. Pieniążek1, P. Musiałek1, R. Motyl2, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ, Kraków
2 Instytut Neurologii CM UJ, Kraków

511.

Zastosowanie różnorodnych systemów neuroprotekcyjnych mózgu gwarancją bezpieczeństwa zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych.
Tailored neuroprotection assures safety of carotid artery stenting.
P. Pieniążek1, P. Musiałek1, A. Kabłak-Ziembicka1, T. Przewłocki1, Z. Moczulski2, A. Kądzielski3, A. Leśniak-Sobelga1, M. Pasowicz1, K. Żmudka3, W. Tracz1

1 Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
3 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

512.

The ongoing registry comparing outcomes after internal carotid artery stenting with and without distal protection devices.
T. Deptuch, A. Witkowski, Z. Chmielak, W. Rużyłło

 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin

513.

Ocena ultrasonograficzna naczyń szyjnych u kobiet przed 50 rokiem życia z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową.
Ultrasound assessment of carotid arteries in young women with confirmed coronary disease.
D. Drechsler1, Z. Kornacewicz-Jach1, A. Wojtarowicz1, M. Peregud-Pogorzelska1, E. Płońska1, H. Drechsler2, H. Błaszczyk1, R. Kaliszczak1, M. Lewandowski1, I. Kossuth1

1 Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
2 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

514.

Wczesne i odległe wyniki przezskórnej angioplastyki tętnic dogłowowych z użyciem stentów samorozprężalnych.
Early and late results of carotid and vertebral artery percutaneous angioplasty using self expandable stents.
P. Buszman1, A. Gruszka2, M. Dębiński2, J. Iwiński1, M. Król1, J. Machowski1, K. Milewski2, E. Peszek-Przybyła2, M. Tendera1

1 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, Katowice

515.

NT-proBNP w ocenie ryzyka chorych z ostrą zatorowością płucną.
NT-proBNP in risk stratification of patients with acute pulmonary embolism.
M. Kostrubiec1, A. Bochowicz1, M. Szulc1, A. Kuch-Wocial1, G. Styczyński1, A. Kaczyńska1, A. Dramińska1, A. Torbicki2, P. Pruszczyk1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa
2 Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

516.

Mioglobina jako wskaźnik uszkodzenia mięśnia serca zwiększający ryzyko zgonu u chorych z ostrą zatorowością płucną.
Mioglobin as the biomarker of myocardial injury increasing the risk of death in patients with acute pulmonary embolism.
A. Bochowicz, M. Kostrubiec, M. Szulc, G. Styczyński, A. Kuch-Wocial, K. Kuczyńska, H. Berent, P. Pruszczyk

 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa

517.

5 letnie przeżycie i ewolucja zmian w krążeniu płucnym u chorych z CTEPH, którzy nie zostali poddani endarterektomii płucnej; porównanie dwóch strategii terapeutycznych.
Impact of two 5-year anticoagulant strategies on survival and echocardiographic parameters in the patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) who did not undergo pulmonary endarterectomy.
R. Romaszkiewicz, J. Lewczuk, P. Piszko, K. Wrabec

 Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Wrocław