PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 21

Epidemiologia chorób serca / Epidemiology of heart diseases

Przewodniczący

M. Bilińska (Warszawa)
G. Broda
(Warszawa)
W. Drygas
(Warszawa)

 

485.

Pomiary czynników ryzyka chorób układu krążenia w polskich środowiskach politycznych i opiniotwórczych jako konstruktywny lobbing na rzecz skutecznego zapobiegania chorobom układu krążenia.
Screening of cardio-vascular risk factors among politicians and opinion leaders as constructive lobbing for effective prevention of CVD in Poland.
T. Zdrojewski1, Z. Babińska2, M. Kąkol1, J. Piwoński3, W. Januszko1, B. Krupa-Wojciechowska1, B. Wyrzykowski1

1 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdańsk
3 Instytut Kardiologii, Warszawa

486.

Wartość przygodnego pomiaru ciśnienia tętniczego w przewidywaniu zmian czynników ryzyka miażdżycy - obserwacje z trzech kolejnych badań w ramach programu profilaktyki miażdżycy (SPES).
Value of occasional blood pressure measurement in the prediction of changes of risk factors for atherosclerosis - observations from three consecutive editions of the Southern Poland Epidemiological Survey (SPES).
J. Skrzypek-Wańha, M. Sosnowski, K. Kozakiewicz, R. Parma, M. Tendera

 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

487.

Czy przedwczesna miażdżyca grozi studentom Akademii Medycznej - badanie profilu zagrożenia.
Will medical students have premature atherosclerosis - risk profile research.
A. Lewandowski, Ł. Zieliński, A. Mamcarz

 Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

488.

Częstość występowania przewlekłej choroby nerek u chorych hospitalizowanych na oddziałach kardiologii.
The prevalance of impaired renal function among patients hospitalized in cardiology department. Clinical implications.
P. Rozentryt1, M. Bronisz2, M. Buczek1, M. Kaszycka1, W. Michalak1, A. Brachowska1, L. Poloński1

1 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 PSZOZ Inowrocław Oddział Kardiologiczny, Inowrocław

489.

Zmiany sposobu żywienia i wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia (ChUK) wśród mieszkańców Warszawy w okresie 8-lat (1993-2001).
Changes in dietary habits and selected cardiovascular risk factors of the Warsaw population in the 8-year period (1993-2001).
A. Waśkiewicz, E. Sygnowska

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

490.

Związek miedzy zespołem metabolicznym a poziomem wsparcia społecznego u mężczyzn i kobiet.
Association of metabolic syndrome with social support level in men and women.
A. Pakalska1, J. Piwoński2, K. Gil1, Ł. Załuga1, I. Boguszewska1, A. Ignaszewska1, P. Radziwiłłowicz3, J. Landowski3, B. Wyrzykowski1, T. Zdrojewski1

1 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Katedra Chorób Psychicznych, Gdańsk

491.

Zmiany w profilu lipidowym u pracowników Portu Gdańskiego w 7 letniej obserwacji.
Changes in lipids profile in Gdansk Port workers during 7 years follow up.
J. Bellwon1, K. Chlebus1, J. Siebert2, R. Dworakowski1, W. Sobiczewski1, A. Rynkiewicz1

1 I Klinika Chorób Serca, Kliniczne Centrum Kardiologii Akademii Medycznej, Gdańsk
2 Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna w Gdańsku

492.

Ewolucja wybranych czynników ryzyka miażdżycy w trzech kolejnych badaniach profilaktyki pierwotnej SPES w zależności od wyjściowego zagrożenia.
Dependence of changes of risk factors for atherosclerosis on the initial global risk - observations from three consecutive editions of the Southern Poland Epidemiological Survey.
K. Kozakiewicz, M. Sosnowski, R. Parma, V. Jaskuła, M. Tendera

 III Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

493.

Rola pomiaru stężenia prokalcytoniny w rozpoznawaniu uogólnionych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.
The role of procalcitonine concentration in diagnosis of bacterial and fungal infections in cardiac patients.
I. Sekienda, M. Sioła, M. Szewczyk, W. Pakosiewicz, P. Knapik, M. Zembala

 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

494.

Czynniki ryzyka miażdżycy u mężczyzn diagnozowanych z powodu nietypowych bólów w klatce piersiowej zakażonych Helicobacter pylori.
Cardiovascular risk factors in male patients diagnosed because of atypical chest pain infected by Helicobacter pylori.
J. Budzyński1, M. Kłopocka1, M. Świątkowski1, G. Pulkowski1, J. Fabisiak1, K. Suppan1, Ł. Korenkiewicz2

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Akademia Medyczna, Bydgoszcz
2 Zakład Patomorfologii Klinicznej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz

495.

Rozpowszechnienie podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego w populacji generalnej oraz u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Polsce. Wyniki programu NATPOL PLUS.
Distribution of C-reactive protein in general population and in patients with arterial hypertension in Poland. Results of NATPOL PLUS study.
T. Zdrojewski, P. Szpakowski, P. Bandosz, K. Chwojnicki, B. Wyrzykowski

 Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej, Gdańsk