PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 13:30 - 14:45

Sesja Plakatowa 20

Epidemiologia i prewencja chorób serca / Epidemiology and prevention of heart disease

Przewodniczący

S. Rudnicki (Warszawa)
A. Pająk
(Kraków)
W. Wąsek
(Warszawa)

 

472.

Aktywność fizyczna a wybrane czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uprawiających i nieuprawiających sport.
A. Szpakow, K. Ritczyk, T. Budźko, E. Anin

Uniwersytet Grodzieński, Grodno, Białoruś

473.

Związek wysokiego natężenia stresujących wydarzeń życiowych z chorobą niedokrwienną serca i innymi czynnikami ryzyka w populacji Warszawy w okresie przemian społeczno-ekonomicznych (program Pol-MONICA bis).
High stress level in Warsaw Pol-MONICA population in relation to coronary artery disease and other risk factors during the polish socioeconomic transformation.
J. Piwoński, A. Pytlak, W. Piotrowski

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

474.

Związek bezsenności z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej w populacji prawobrzeżnej Warszawy (program POL-MONICA-BIS).
Coronary artery disease risk factors in the Warsaw metropolitan area (POL-MONICA-BIS) - relationship to insomnia.
J. Piwoński1, W. Piotrowski1, A. Prejbisz1, J. Dąbrowska2, M. Kabat1, S. Rywik1, W. Szelenberger2, A. Januszewicz1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa
2 Akademia Medyczna, Warszawa

475.

Niski poziom wsparcia społecznego u osób z chorobą niedokrwienną serca i innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji Warszawy w latach 1988-2001 (program POL-MONICA BIS).
Low social support level in Warsaw POL-MONICA population in relation to coronary artery disease and other risk factors in the years 1988-2001.
J. Piwoński, A. Pytlak, W. Piotrowski

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

476.

Ryzyko globalne incydentu sercowego w okresie 10-letnim a postępowanie lekarskie (Badanie Pol-MONICA BIS Warszawa).
Individual CVD global risk and general practitioners management in Warsaw Pol-MONICA study.
A. Pytlak, W. Piotrowski

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

477.

Korelacja pomiędzy 10-letnim ryzykiem zgonu kardiologicznego a aktywnością fizyczną w badaniu Pol-MONICA Bis Warszawa.
The relationship between the ten-year risk of fatal cardiovascular disease and physical activity in the Pol-MONICA
Bis Warsaw project.
W. Piotrowski, M. Polakowska

 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin

478.

Zachorowalność na zawał serca w populacji województwa lubelskiego.
Morbidity due to myocardial infarction in the region of Lublin, Poland.
A. Witczak1, W. Witczak2, S. Tokarski3

1 I Klinika Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Lublin
2 Szpital Wojskowy, Lublin
3 Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego, Lublin

479.

Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych do zabiegu koronarografii.
Analysis of Patient general knowledge about PCI's risks and procedures.
D. Osman, E. Deptuła, R. Olszewski, J. Wisniewski, T. Makowski, R. Pęcak, M. Zarębiński, J. Adamus

 I Klinika Kardiologii, Warszawa

480.

Pierwszy zawał serca u Polaka. Czynniki ryzyka wyzwaniem dla lekarzy i pacjentów.
The first myocardial infarction in Poles. Risk factors as a challenge for physicians and patients
.
S. Stec1, A. Budaj1, S. Oupnou2, M. Ogórek3, M. Piepiorka3, K. Janik3, W. Krasowski3, K. Religa3, T. Kawka-Urbanek3, S. Yusuf2

1 Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
2 Population Health Research Institute, Kanada
3 w imieniu badaczy INTER-HEART-POLAND, Polska

481.

Subiektywna ocena stanu zdrowia a poziom rekreacyjnej aktywności ruchowej wśród osób dorosłych.
Subjective health state and leisure time physical activity among adults.
D. Kaleta, A. Jegier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

482.

Zmiany profilu ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pracowników portu Gdańskiego w 7 letniej obserwacji.
Changes of coronary events risk among Gdansk Port workers during 7 years of follow up.
J. Bellwon, K. Chlebus, J. Siebert, R. Dworakowski, W. Sobiczewski, A. Rynkiewicz

 Akademia Medyczna Gdańsk

483.

Profilaktyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce - wstępne dane z badania SPOK.
G. Opolski, A. Pietrasik, K. Filipiak, M. Starczewska, K. Nita

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademia Medyczna w Warszawie

484.

Nadwaga i otyłość u pacjentów z chorobą wieńcową w Polsce – wstępne dane z badania SPOK.
A. Pietrasik, M. Starczewska, K. Filipiak, K. Nita, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademia Medyczna w Warszawie