CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 19

Wady nabyte serca / Acquired valvular heart diseases

Przewodniczący

B. Lubiszewska (Warszawa)
T. Hryniewiecki (Warszawa)

 

343.
Czy wyniki posiewów krwi i/lub z zastawek są czynnikiem prognostycznym wczesnych i odległych wyników leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia?
Are blood/valve cultures predictive for short and long-term outcome following treatment for infective endocarditis?
E. Abramczuk, J. Stępińska

Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
344.
Ryzyko operacyjne leczenia zwężenia zastawki aortalnej u pacjentów po 75 roku życia.
Operative risk of aortic valve replacement in the erderly patients.
M. Grabowski1, E. Orłowska-Baranowska1, K. Kotliński2, M. Pastuszek3, A. Biederman2, J. Stępińska1

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Kardiochirurgii Akademii Medycznej, Warszawa
3 II Klinika Kardiochirurgii, Warszawa-Anin
345.
Niedomykalność mitralna a przerost mięśnia sercowego.
Mitral insufficiency and cardiac muscle hypertrophy.
E. Rusiecka, J. Drożdż

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
346.
Wieloletnia (> 10 lat) obserwacja chorych po zabiegu przezskórnej komisurotomii mitralnej cewnikiem Inoue.
Long-term (> 10 years) clinical follow-up after percutaneous mitral valvuloplasty with the Inoue balloon.
Z. Chmielak1, W. Rużyłło1, M. Demkow1, M. Karcz1, M. Soroka2, M. Konka3, T. Deptuch1, P. Hoffman3

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
347.
Remodeling lewej komory serca u pacjentów operowanych z powodu zwężenia zastawki aortalnej po 75 rż.
Left ventricle remodeling after AVR in patients older than 75 years.
M. Grabowski1, E. Orłowska-Baranowska1, K. Kotliński2, M. Pastuszek3, P. Szymański4, K. Kraszewski4, P. Hoffman4, A. Biederman2, J. Stępińska1

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 I Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 II Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
348.
Niema klinicznie zatorowość OUN niedoceniane powikłanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Doniesienie wstępne.
Silent cerebral embolism due to infective endocarditis. Preliminary study.
T. Hryniewiecki1, M. Grabowski1, E. Smaga2, E. Poniatowska1, J. Stępińska1

1 Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Konsultant Neurolog Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
349.
Valve orifice variability during ejection: an important factor of total load on the myocardium in aortic stenosis. A computer numerical simulation study.
K. Isaaz, S. Schouvey

Hôpital Nord-CHU de Saint Etienne, Saint Etienne
350.
Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dorosłych - dziesięć lat doświadczeń.
Transcatheter closure of patent uctus arteriosus in adults - single center experience.
C. Kępka1, M. Demkow1, W. Rużyłło1, Z. Dzielińska1, E. Księżycka1, M. Kowalski2, M. Konka1, P. Hoffman2

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
351.
Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego - sposób na migrenę? Doniesienie wstępne.
Transcatheter patent foramen ovale closure - treatment for migraine?
W. Rużyłło1, M. Demkow1, C. Kępka1, P. Pruszczyk2, I. Domitrz3, A. Opuchlik3, M. Konka4, J. Wilczyński4

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Akademii Medycznej, Warszawa
3 Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa
4 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
352.
Does the transcatheter closure of patent ductus arteriosus in adults influence the left ventricle diameter? Long term observations.
C. Kępka1, M. Demkow1, M. Kowalski2, Z. Dzielińska1, E. Majczyńska-Księżycka1, P. Hoffman2, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
353.
Wczesne zmiany hemodynamiczne po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego.
Early haemodynamic changes after transcatheter closure of atrial septal defect in the echocardiographic evaluation.
P. Podolec, T. Przewłocki, M. Pieculewicz, M. Hlawaty, W. Płazak, P. Wilkołek, L. Tomkiewicz-Pająk, A. Mura, W. Tracz

Klinika Chorób Serca i Naczyń Collegium Medicum UJ, Kraków
354.

Pre and postoperative cardiopulmonary exercise capacity associated with age and hemodynamics in adults with atrial septal defect.
E. Suchoń, W. Tracz, P. Podolec, L. Tomkiewicz-Pająk, M. Pieculewicz, B. Kapelak

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

355.

4-letnia obserwacja niedomykalności mitralnej u pacjentów z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP).
P. Krzyżak, M. Dłużniewski, W. Braksator, A. Mamcarz

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa