CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 18

Choroby serca u dzieci II / Heart diseases in children II

Przewodniczący

J. Białkowski (Zabrze)
J.A. Moll (Łódź)
B. Werner
(Warszawa)

 

334.
Ocena wpływu obciążenia następczego lewej komory na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej u dzieci po balonowej plastyce zastawki aortalnej.
Influence of increased left ventricle afterload on selected risk factor of sudden cardiac death in children after balloon aortic valvuloplasty.
B. Pietrucha, E. Olczykowska-Siara, B. Załuska-Pitak, W. Król-Jawień, A. Rudziński

Klinika Kardiologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
335.
Wyniki korekcji zespołu Fallota u dzieci z masą ciała poniżej 10 kg.
Results of the correction of Tetralogy of Fallot in children < 10 kg body weight.
A. Turska-Kmieć1, Ł. Gorbacz-Mrowiec1, W. Kawalec1, L. Ziółkowska1, M. Żuk1, J. Daszkowska1, B. Maruszewski2, P. Burczyński2, G. Brzezińska3, J. Książyk3

1 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Klinika Kardiochirurgii IP CZD, Warszawa
3 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Warszawa
336.
Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego.
Percutaneous closure of patent ductus arteriosus.
M. Chojnicki, R. Fiszer, R. Sabiniewicz, J. Ereciński

Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, Gdańsk
337.
Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych u noworodków i niemowląt.
Total anomalous pulmonary venous connection in newborns and infants.
I. Fryze, J. Aleszewicz-Baranowska, R. Sabiniewicz, J. Ereciński

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca SPSK Nr 1 ACK AM, Gdańsk
338.
Nieoperacyjne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych za pomocą korka Amplatzer u małych dzieci.
Percutaneus closure of atrial septal defects with Amplatzer in infants.
J. Białkowski1, M. Szkutnik2, J. Kusa2, J. Baranowski2, P. Banaszak2, B. Zeifert2, M. Żyła-Frycz2, I. Haponiuk3, M. Zembala4

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze
2 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze
3 Klinika Kardiochirurgii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
4 Department of Cardiac Surgery and Transplantology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze
339.
Zespół wazowagalny czy padaczka - trudności diagnostyczne u dzieci z nawracającymi utratami przytomności.
Vasovagal Syndrome or epilepsy - diagnostic problem in children with recurrent syncope.
A. Kotowska1, K. Penconek1, M. Wróblewska-Kałużewska2, B. Werner2

1 Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Akademii Medycznej, Warszawa
2 Klinika Kardiologii i Pediatrii Ogólnej AM w Warszawie
340.
Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej: obserwacje kliniczne i wyniki leczenia.
Atrioventricular septal defect: clinical follow-up and results of treatment.
M. A. Gołąbek1, P. Perdeus1, Z. Malec2, B. Werner1

1 Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Akademii Medycznej, Warszawa
2 I Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Akademii Medycznej, Warszawa
341.
Patologia układu krążenia u nastolatków uprawiających sport wyczynowy.
Cardiovascular findings in young athletes.
M. Kalas-Nalewajk, K. Graduszewska-Czerebiej, K. Maćkowska, B. Jasińska, A. Karaszewska, I. Bolewicz-Planutis, D. Kamińska

Oddział Pediatrii i Kardiologii z Pododdziałem Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Bydgoszcz
342.
Nieprawidłowości spływu żył systemowych w złożonych wrodzonych wadach serca u dzieci - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w doświadczeniach własnych.
Anomaly of systemic venous return in children with complex congenital heart diseases - diagnostics and methods of treatment.
T. Moszura1, P. Dryżek1, K. Ostrowska1, J. A. Moll1, J. J. Moll2, A. Sysa1

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki-Klinika Kardiologii, Łódź
2 Klinika Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź