CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 17

Choroby serca u dzieci I / Heart diseases in children I

Przewodniczący

M. Karolczak (Warszawa)
J. Książyk (Warszawa)
B. Maruszewski
(Warszawa)

 

324.
Double simultaneous interventional catheterizations for treatment of heart defects coincident to atrial septal defect.
M. Szkutnik1, J. Białkowski2, J. Kusa1, P. Banaszak1, J. Baranowski1

1 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze
325.
Interventional catheterization of a patent arterial ductus in small children.
J. Białkowski1, M. Szkutnik2, J. Kusa2, J. Baranowski2, M. Żyła-Frycz2, B. Zeifert2, B. Chodór2, S. Regiec2

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze
2 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze
326.
Zastosowanie stentów pokrytych Cheatham-Platinum w leczeniu koarktacji i rekoarktacji aorty.
Use of covered Cheatham-Platinum stents in aortic coarctation and recoarctation.
G. Brzezińska-Rajszys1, S. Qureshi2, M. Zubrzycka1, A. Kościesza3, J. Książyk1, B. Rewers1, A. Turska-Kmieć4, W. Kawalec4

1 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Warszawa
2 Guy's Hospital, Londyn
3 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
4 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
327.
Leczenie skrzeplin w tętniakach olbrzymich tętnic wieńcowych w chorobie Kawasaki - opis przypadku.
Treatment of thrombi in giant coronary artery aneurysms in Kawasaki disease - case report.
M. Kowalczyk, M. Tomyn-Drabik, G. Brzezińska, A. Turska-Kmieć, D. Jagiełłowicz, M. Żuk, J. Daszkowska, J. Książyk, W. Kawalec

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
328.
Zespół mikrodelecji 22q11.2 u dzieci z wadami wrodzonymi serca.
22q11.2 microdeletion syndrome in children with congenital heart diseases.
L. Ziółkowska1, W. Kawalec1, M. Krajewska-Walasek2, A. Turska-Kmieć1, B. Goryluk-Kozakiewicz2, K. Chrzanowska2, M. Gajdulewicz2, M. Żuk1, J. Daszkowska1, M. Kowalczyk1

1 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
329.
Implantacja stentów do aorty w zespole zwężenia aorty zstępującej u dzieci - doświadczenie jednego ośrodka.
Stent implantation to aorta as a treatment of middle aortic syndrome in children - one center experience.
G. Brzezińska-Rajszys1, M. Zubrzycka1, J. Książyk1, B. Rewers1, J. Antoniewicz2, M. Litwin2, A. Kościesza2, G.Kowalik3, A. Turska-Kmieć3, W. Kawalec3

1 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii, Warszawa
2 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
3 Klinika Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
330.
Izolowana niedomykalność zastawki dwudzielnej u niemowlęcia.
Congenital mitral insufficiention in an infant (case report).
J. Rękawek, K. Bieganowska, E. Szymaniak, M. Brzezinska-Paszke, M. Miszczak-Knecht, A. Turska-Kmieć, W. Kawalec, B. Maruszewski, B. Wołoszczuk-Gębicka

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
331.
Ocena zaburzeń rymu serca u dzieci po przezskórnym zamknięciu ASD II zestawem Amplatz'a.
Assessment of cardiac arrhythmia in children after percutanous closure of ASD II with Amplatzer septal occluder.
B. M. Kucińska, A. Tomik, M. Wróblewska-Kałużewska, B. Werner

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Akademii Medycznej, Warszawa
332.
Przyczyny omdleń u dzieci.
Syncopes in children.
J. Rękawek, K. Bieganowska, M. Brzezinska-Paszke, E. Szymaniak, M. Miszczak-Knecht, A. Kaszuba, A. Turska-Kmieć, J. Daszkowska, W. Kawalec

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
333.
Balloon aortic valvuloplasty in older children with congenital stenosis.
J. Kusa1, J. Bialkowski2, M. Szkutnik1, J. Baranowski1, A. Lenarczyk1, A. Zdrzałek-Skiba1, M. Żyła-Frycz1

1 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej, Zabrze