CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 16

Niewydolność serca III / Heart failure III

Przewodniczący

P. Leszek (Warszawa)
W. Piotrowski (Kraków)

 

314.
Stężenie N-końcowego peptydu natriuretycznego typu B u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.
Serum levels of N - terminal pro - brain nartriuretic peptide in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
J. Nowak1, T. Zębik1, P. Rozentryt1, E. Gałązka-Herczakowska2, P. Buchta1, L. Poloński1, R. Wojnicz1, M. Zembala3

1 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
315.
The value of BNP in assessment of prognosis and severity of LV dysfunction in advanced heart failure.
J. Grzybowski1, Z. T. Bilińska1, J. Janas2, E. Michalak3, Ł. Mazurkiewicz1, W. Piotrowski4, W. Rużyłło1

1 I Klinika Choroby Wieńcowej i II Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Zakład Biochemii Klinicznej Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Zakład Diagnostyki Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
4 Zakład Epidemiologii Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
316.
Stężenia czynnika natriuretycznego typu B wśród chorych z niewydolnością serca nie leczonych inhibitorami ACE i beta-adrenolitykami - doniesienie wstępne.
Serum BNP concentration in patients with severe heart failure not treated with ACE inhibitors and beta-adrenolytics - preliminary report.
A. Folga1, K. J. Filipiak2, A. Rdzanek2, M. Grabowski2, M. Czerniuk3, A. Pietrasik2, G. Karpiński2, P. Stolarz2, E. Tabaczka1, G. Opolski2

1 Oddział Kardiologii, Szpital Powiatowy, Działdowo
2 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie
3 Zakład Periodontologii AM, Warszawa
317.
Reduced bone mineral density in men with severe chronic heart failure and its pathophysiological mechanisms.
E. A. Jankowska1, J. Jakubaszko2, J.Majda1, T. Witkowski1, W. Banasiak1, P. Ponikowski1

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Klinika Endokrynologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
318.
Changes of left ventricular filling pattern in patients with different stages of dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy.
I. Jedliński1, M. Duszyńska2, K. Poprawski3, K. Zawilska2, M. Słomczyński4

1 Pracownia Echokardiografii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań
2 Oddział Wewnętrzny Szpitala im. J. Strusia, Poznań
3 II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
4 Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań
319.
Czy nowy podział niewydolności serca według ACC/AHA ma implikacje kliniczne w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego?
M. Kuch, M. Janiszewski, M. Chmielewski, A. Mamcarz, W. Braksator, J. Kuch, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
320.
Czynniki rokownicze w przewlekłej niewydolności serca w obserwacji 3-letniej.
Prognostic factors in chronic heart failure - 3 years observation.
J. Nowak1, P. Rozentryt1, M. Szewczyk2, T. Zębik1, P. Buchta1, A. Piwońska1, L. Poloński1, M. Zembala3

1 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
321.
Czy jesteśmy w stanie wyselekcjonować grupę wysokiego ryzyka nagłego zgonu i ostrych zespołów wieńcowych wśród chorych z pozawałową niewydolnością serca? - 2,5-letnia obserwacja 108 pacjentów z pozawałową niewydolnością serca.
Can we identify the high risk group of sudden cardiac death and acute coronary syndromes in patients with post infarction heart failure? - 2,5 years follow-up of 108 patients.
M. Kuch, M. Janiszewski, A. Mamcarz, K. Sadkowska, A. Światowiec, J. Kuch, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
322.
Jak zidentyfikować chorych szczególnie wysokiego ryzyka wśród pacjentów z pozawałową niewydolnością serca?
How to assess the risk of sudden cardiac death in patients with postinfarction heart failure?
M. Kuch, M. Janiszewski, A. Mamcarz, A. Światowiec, K. Sadkowska, W. Braksator, M. Chmielewski, J. Kuch, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa
323.

Czy zawsze zmiana w ekspresji genów wiąże się z modyfikacją funkcji lewej komory serca?
Do always changes in genes expression modify the left ventricle function?
P. Leszek1, M. Szperl2, J. Janas2, A. Klisiewicz2, J. Różański2, M. Szufladowicz2, T. Rywik1, M. Kopacz1, J. Korewicki1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin