CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 15

Niewydolność serca II / Heart failure II

Przewodniczący

K. Wrabec (Wrocław)
R. Jaszewski (Łódź)
M. Kośmider (Łódź)

 

304.
Diagnostyka u chorych z rozpoznaniem niewydolności serca- czy istnieją różnice w postępowaniu w oddziałach kardiologicznych i internistycznych w Polsce.
Diagnostic procedures in heart failure patients hospitalized in cardiology and internal disease departments in Poland - are they different?
T. Zieliński1, A. Wilkins2, W. Piotrowski3, H. Pogorzelska1, D. Rynkun1, J. Korewicki1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Servier Polska, Warszawa
3 Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
305.
Periodic breathing is frequent during the daytime in stable patients with heart failure and is related to impaired exercise tolerance and abnormal autonomic reflex control.
T. Witkowski1, A. Bugajska1, R. Maestri2, E. A. Jankowska1, W. Banasiak1,  G. D. Pinna2, P. Ponikowski1

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Divisione di Bioingegneria, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Montescano
306.
Biochemical responses and safety of 6 weeks nutritional supplementation in cardiac cachexia.
P. Rozentryt1, J. Nowak1, G. Mercik2, L. Poloński1, M. Zembala3, S. Anker4

1 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
4 Clinical Cardiology, NHLI, London, Dovehause Street, UK, Berlin
307.
In chronic heart failure low concentration of lipoproteins is associated with inflammatory activation despite statin therapy.
P. Ponikowski1, E. A. Jankowska1, H. Bukowska2, B. Millo2, W. Banasiak1, M. Naruszewicz2

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Szczecin
308.
Niepowodzenia leczenia stymulacją dwukomorową pacjentów z niewydolnością serca; doświadczenia własne.
Complications related to biventricular pacing: single center experience.
E. Lewicka-Nowak1, A. Dąbrowska-Kugacka1, A. Faran1, A. Lubiński1, R. Wilczek1, D. Zacharek1, M. Gawrysiak1, P. Derejko2, A. Kutarski3, G. Świątecka1

1 II Klinika Chorób Serca ACK w Gdańsku
2 Instytut Kardiologii Warszawa, Warszawa-Anin
3 Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Lublin
309.
Prevalence and factors predisposing to left ventricular systolic and diastolic dysfunction in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PTCA.
A. Gackowski, M. Misztal, K. Stopyra, G. Gajos, W. Piwowarska

Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
310.
The influence ANP, BNP and Endothelin-1 levels on prognosis in patients with heart failure and sustained atrial fibrillation.
I. Wojtkowska, W. Musiał, M. Knapp, K. Kamiński, A. Kuklińska

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok
311.
Deficiency in anabolic hormones is related to clinical severity and increased mortality in men with chronic heart failure.
E. A. Jankowska1, J. Majda1, M. Łopuszańska2, A. Szklarska2, B. Biel1, W. Banasiak1, P. Ponikowski1

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Zakład Antropologii PAN, Wrocław
312.
Wpływ indukowanej hipotyreozy na okres wczesnej reperfuzji izolowanego serca szczura po uprzednim zamknięciu gałęzi międzykomorowej przedniej tętnicy wieńcowej lewej.
Hypothyroidism does not impair cardiac function during early reperfusion following LAD occlusion.
P. Kaźmierczak, M. Dobaczewski, M. Mussur, J. Zasłonka

Klinika Kardiochirurgii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
313.

Plastyka mitralna z użyciem małego pierścienia u pacjentów z niedomykalnością mitralną w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej lub niedokrwiennej. Wstępne wyniki.
"Undersizing" mitral plasty in functional mitral incompetence in patients with dilating or ischemic cardiomyopathy.
Preliminary results.
M. Szufladowicz, A. Biederman, P. Leszek, M. Kopacz, J. Wilczyński, A. Klisiewicz, J. Korewicki

Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin