CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 14

Niewydolność serca I / Heart failure I

Przewodniczący

J. Kuch (Warszawa)
P. Rozentryt (Zabrze)
T. Zieliński
(Warszawa)

 

294.
Znaczenie ośrodkowego układu angiotensynergicznego w regulacji czynności układu krążenia u zwierząt z zawałem mięśnia sercowego.
The influence of central angiotensinergic system in regulation of the cardiovascular system in rats with myocardial infarction.
A. Cudnoch-Jędrzejewska, J. Dobruch, E. Szczepańska-Sadowska

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej, Warszawa
295.
Endotoxin in vitro stimulates proliferation of peripheral blood mononuclear cells in patients with mild stable chronic heart failure, whereas in oedematous patients promotes apoptosis.
E. A. Jankowska1, R. Gutherc2, W. Banasiak1, P. Ponikowski1

1 Klinika Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław
2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
296.
Wpływ cukrzycy na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów z kardiogennym obrzękiem płuc.
Relationship of diabetes mellitus and short-term and long-term prognosis in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema.
M. Fiutowski1, T. Waszyrowski1, M. Krzemińska-Pakuła2, J. D. Kasprzak2

1 III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera w Łodzi, Oddział Kardiologii
2 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
297.
Knowledge of primary care physicians on congestive heart failure diagnosis and treatment in the district of Poznan.
M. Wierzchowiecki, K. Poprawski, A. Nowicka, M. Kandziora, A. Piątkowska, R. Dankowski

II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
298.
Charakterystyka pacjentów z niewydolnością serca hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych i internistycznych w Polsce.
Characteristics of patients with heart failure hospitalized in cardiology and internal disease departments in Poland.
T. Zieliński1, W. Piotrowski2, A. Wilkins3, P. Magielski3, T. Rywik1, M. Sobieszczańska-Małek1, J. Korewicki1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
3 Servier Polska, Warszawa
299.
Influence of anticoagulant therapy on survival in patients with Congestive Heart Failure (CHF) and pulmonary hypertension during one-year follow-up.
R. Targoński, L. Gromadziński, J. Sadowski

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Oddział Kardiologiczno-Internistyczny, Olsztyn
300.
Standardy terapii niewydolności serca a praktyka szpitalna w Polsce.
Standards of therapy of heart failure and everyday practice in Polish hospitals.
J. Korewicki1, T. Zieliński1, W. Piotrowski2, A. Browarek1, P. Leszek1, M. Kopacz1

1 Klinika Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin
301.
Seryjne testy wysiłkowe z monitorowaniem gazów u chorych z niewydolnością serca leczonych karwedilolem.
Serial stress tests with gas monitoring in patients with heart failure treated with carvedilol.
J. Nessler1, P. Klimeczek2, M. Pasowicz2, B. Nessler1, W. Piwowarska1

1 Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego KSS im. Jana Pawła II, Kraków
2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc KSS im. Jana Pawła II, Kraków
302.
Screening for left ventricular dysfunction with ultrasound stethoscope in primary practice. Iłża Heart Study.
M. Lipczyńska, P. Szymański, P. Hoffman

Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
303.
Wpływ treningu interwałowego na wybrane parametry hemodynamiczne oraz rodzaj leczenia u pacjentów z objawami niewydolności serca.
The influence of interval training on chosen hemodynamic parameters, kind of treatment in pts with CHF symptoms.
K. Mazurek, R. Piotrowicz, S. Rudnicki

Clinic and Department of Cardiac Rehabilitation and Non-invasive Electro-cardiology,
National Institute of Cardiology, Warsaw, Poland