CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 13

Farmakoterapia chorób serca / Pharmacotherapy of heart diseases

Przewodniczący

S. Chłopicki (Kraków)
A. Członkowski
(Warszawa)
K.J. Filipiak
(Warszawa)

 

283.
Adenosine deaminase activity after selected cardiovascular drugs administration.
A. Kopff1, E. Kowalczyk2, M. Kopff3, J. Drożdż1, J. Z. Peruga1, J. D. Kasprzak1, M. Krzemińska-Pakuła1

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Zakład Fizjologii Człowieka i Biofizyki UM w Łodzi
3 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej UM w Łodzi
284.
Carvedilol decreases neutrophils superoxide anion generation in patients with stable angina.
J. Kowalski, L. Pawlicki, J. Błaszczyk, T. Cegliński, R. Irzmański, E. Kowalczyk, E. Petecka, W. Wróbel

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego, Łódź
285.
Korzystny efekt suplementacji witaminami w grupie chorych poniżej 55 r.ż. z wysokim poziomem homocysteiny - wyniki otwartego, jednoośrodkowego, nierandomizowanego badania.
Beneficial effect of vitamin supplementation in young patients with high homocysteine level - results of open-label, single center, non-randomized study.
A. Tomasik1, I. Świtalska1, W. Jacheć1, D. Kawecki1, C. Wojciechowska1, B. Skrzep-Poloczek2, E. Widera-Romuk2, J. Wodniecki1

1 II Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Zabrze
2 Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej, Zabrze
286.
Aktualny standard farmakoterapii wtórnej i niefarmakologicznych zaleceń zdrowotnych udzielanych w kartach wypisowych chorym po ostrych zespołach wieńcowych w polskim wysokoreferencyjnym ośrodku kardiologicznym.
Actual standard of secondary treatment and non-pharmacological advice formulated in discharge patient's information after acute coronary syndromes in Polish tertiary cardiological centra.
A. Serafin1, K. J. Filipiak2, M. Grabowski2, G. Opolski2

1 Wydział Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo Ogólne oraz I Klinika Kardiologii AM, Warszawa
2 I Katedra i Klinika Kardiologii AM, Warszawa
287.
Aspiryna w dawce 300 mg istotnie osłabia działanie hipotensyjne inhibitora konwertazy w porównaniu do dawki 100 mg. Randomizowane badanie metodą próby krzyżowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym.
Aspirin 300 mg signficantly attenuates hipotensive effect of ACE-inhibitor in single-blind, cross-over, randomised comparison to aspirin 100 mg dose in patients with severe hypertension and metabolic syndrome.
R. Dąbrowski, I. Kowalik, A. Maciąg, H. Szwed

Instytut Kardiologii, Warszawa
288.
Wysokie dawki simwastatyny w ostrych zespołach wieńcowych zmniejszają stężenie PDGF w surowicy krwi.
High doses of simvastatin in ACS decrease serum PDGF levels with no influence on immune activation.
K. Mizia-Stec1, Z. Gąsior1, B. Zahorska-Markiewicz2, J. Janowska2, E. Jastrzębska-Maj1, D. Jakubowski1, M. Mizia1, S. Gomułka1

1 Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
2 Katedra Patofizjologii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice
289.
Ventricular arrhythmia after autologous skeletal myoblast transplantation in patients with postinfarction heart failure could be controlled by amiodarone. Observations from two Phase I clinical trials.
T. Siminiak1, R. Kalawski2, D. Fiszer3, N. Rozwadowska3, B. Grygielska3, O. Jerzykowska1, P. Kałmucki1, M. Majewski1, M. Kurpisz1

1 Akademia Medyczna, Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, Poznań
2 Oddział Kardiochirurgii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Poznań
3 Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań
290.
Correction of the vascular endothelial dysfunction by alprostadil in patients with coronary artery disease and heart failure.
L. Polonetsky, E. Shantsila, I. Polonetsky, O. Polonetsky, L. Lakchanko, S. Zolotuchina, L. Gul, S. Jasinskaja

"Cardiology" Republican Research and Practical Centre, Minsk
291.
The influence of selected cardiological drugs on the oxidative/antioxidative balance.
A. Kopff1, M. Kopff2, E. Kowalczyk3, J. Drożdż1, J. Z. Peruga1, J. Kasprzak1, M.Krzemińska-Pakuła1

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej UM w Łodzi
3 Zakład Fizjologii Człowieka i Biofizyki UM w Łodzi
292.
Differential effects of 17 b-estradiol and raloxifene on smooth muscle cell phenotype during in vitro calcification.
E. Rzewuska-Lech1, V. Miller2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa
2 Mayo Clinic and Foundation, Rochester Minnesota, USA
293.
Effect of carvedilol on antioxidative enzymatic defence in patients with stable angina.
J. Kowalski1, J. Błaszczyk2, L. Pawlicki1, R. Irzmański1, T. Cegliński1, E. Kowalczyk1, E. Petecka1, W. Wróbel1

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego, Łódź
2 Zakład Fizjologii Człowieka i Biofizyki UM w Łodzi