CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 11

Echokardiografia II / Echocardiography II

Przewodniczący

A. Gackowski (Kraków)
M. Konka
(Warszawa)
K. Poprawski (Poznań)

 

263.

ST-segment resolution predicts clinical outcome and response to dobutamine test after primary PTCA.
A. Tomaszuk-Kazberuk1, W. J. Musiał1, S. Dobrzycki2

1 Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
2 Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej, Białystok

264.

Diagnostic value of echocardiographic dobutamine test with the application of tissue tracking for the imaging of ischaemia.
K. Wita1, M. Trusz-Gluza2, A. Gerber-Drzewiecka2, A. Musialik-Rybicka2, J. Krauze2, W. Wróbel2, M. Nowak2, L. Hubicki1

1 Śląska Akademia Medyczna, Katowice
2 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

265.

Rola echokardiografii z dobutaminą w kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze stenozą aortalną z uszkodzoną lewą komorą i niskim gradientem przezzastawkowym. Badanie wieloośrodkowe.
Diagnostic value of dobutamine echocardiography in patients with aortic stenosis with low transvalvular gradient and depressed left ventricle.
Multicenter study.
E. Płońska1, A. Szyszka2, Z. Gąsior3, A. Gackowski4, M. Maciejewski5, E. Zinka6, M. Lewandowski1, L. Kamiński7, P. Gościniak8, J. Kasprzak9

1 Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
2 I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
3 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
4 I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
5 Klinika Kardiologii w Łodzi
6 Oddział Kardiologii Szpitala w Koszalinie
7 Oddział Kardiologiczny, Przeworsk
8 Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
9 Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

266.

Ilościowa ocena prefuzji miokardium podczas testu dipirydamolowego przy zastosowaniu ultraharmonicznej echokardiografii kontrastowej. Doniesienie wstępne.
Quantitative assessment of myocardial perfusion during dipirydamole stress echocardiography using ultraharmonic contrast imaging; preliminary results.
W. Biegalski, K. Poprawski, M. Michalski, M. Kandziora, R. Dankowski, A. Piątkowska, K. Szymanowska, A. Nowicka, M. Wierzchowiecki

II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

267.

Prognostic value of pharmacological stress echocardiography in patients with heart failure.
P. Wejner-Mik1, K. Wierzbowska-Drabik1, M. Ciesielczyk1, M. Fiutowski1, M. Krzemińska-Pakuła1, J. Drożdż1, J. Kasprzak2

1 II Katedra I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
2 Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego Szp. im. W. Biegańskiego, Łódź

268.

Porównanie wartości rokowniczej farmakologicznej próby echokardiograficznej u chorych z cukrzycą i bez.
Comparision
of prognostic value of pharmacological stress echocardiography in patients with and without diabetes mellitus.
P. Wejner-Mik1, K. Wierzbowska-Drabik1, M. Ciesielczyk1, J. Drożdż1, M. Krzemińska-Pakuła1, J. Kasprzak2

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź
2 Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego Szp. im. W. Biegańskiego, Łódź

269.

Wartość echokardiografii przezklatkowej w przewidywaniu migotania przedsionków u chorych z zespołem WPW.
Application of transthorasic echocardiography in prediction of atrial fibrillation in patients with WPW syndrome.
A. Duszańska, R. Lenarczyk, O. Kowalski, T. Kukulski, W. Kreis, Z. Kalarus

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

270.

Ocena wartości rokowniczej parametrów dopplerowskich dP/dt i - dP/dt u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w obserwacji trzymiesięcznej.
I. Graczak, W. Brakasator, A. Mamcarz, M. Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii II WL Akademii Medycznej, Warszawa

271.

Ocena wzajemnej zależności prędkości propagacji, myocardial performance index i podstawowych parametrów czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory.
Assessment of dependence between inflow propagation velocity, myocardial performance index and other paramethers of the left ventricular systolic and diastolic function.
A. Wojtarowicz, M. Peregud-Pogorzelska, D. Drechsler

Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin

272.

Left ventricular systolic function and diastolic filling pattern in patients with heart failure and prolonged QRS duration. Comparison of patients with ischaemic and dilated cardiomyopathy.
E. Straburzyńska-Migaj, A. Szyszka, A. Baszko, A. Cieśliński

I Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań