CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 10

Echokardiografia I/ Echocardiography I

Przewodniczący

B. Sobkowicz (Białystok)
A. Szyszka (Poznań)
P. Szymański
(Warszawa)

 

252.

Wpływ zmian obciążenia wstępnego (preload) na wartość echokardiograficznego wskaźnika sprawności serca (MPI).
Effect of preload reduction on myocardial performance index (MPI).
A. Minczykowski1, D. Drobnik2, I. Pietrzak2, S. Czekalski2, H. Wysocki2

1 Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań
2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Poznań

253.

A comparison of wall motion analysis and systolic LV long Axis function and tissue tracking during stress dobutamine echocardiography.
K. Wita1, A. Rybicka-Musialik1, M. Trusz-Gluza1, A. Drzewiecka-Gerber2, M. Nowak1, J. Krauze2, W. Wróbel1

1 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice
2 I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

254.

Wartość pomiaru regionalnego odkształcenia (Strain Rate Imaging) w ocenie wczesnych efektów leczenia za pomocą chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory u chorych z pozawałową niewydolnością krążenia.
Strain rate imaging for the assessment of early myocardial improvement post surgical ventricular restoration in postinfarcted patients.
T. Kukulski1, D. Puszczewicz2, R. Przybylski2, W. Kreis1, T. Niklewski3, Z. Kalarus4, M. Zembala2

1 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3 III Katedra I Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
4 I Klinika Anestezjologii I Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, Zabrze

255.

Feasiblity and usefulness of real-time three-dimensional echocardiography in daily routine practice.
P. Lipiec, M. Plewka, M. Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, M. Ciesielczyk, Ł. Chrzanowski, J. D. Kasprzak

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź

256.

Wartość diagnostyczna Tissue Tracking wśród pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca.
Diagnostic value of Tissue Tracking in patients with suspected coronary heart disease (CAD) with normal segmental systolic function.
K. Wita, M. Trusz-Gluza, M. Nowak, A. Rybicka-Musialik, A. Drzewiecka-Gerber, J. Krauze

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

257.

Evaluation of left ventricular filling pressure - comparison of mitral flow propagation velocity and Tissue Doppler Imaging.
M. Kidawa1, L. Coignard2, G. Drobinski2, F. Pousset2, M. Krzemińska-Pakuła1, D. Thomas2, M. Komajda2, R. Isnard2

1 II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Hôpital Pitié-Salpetriere Institut de Cardiologie, Paris, France

258.

Echokardiografia trójwymiarowa czasu rzeczywistego vs echokardiografia dwuwymiarowa w przyłóżkowej ocenie aparatu mitralnego u chorych z podejrzeniem dysfunkcji mitralnej w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego.
3D real time echocardiography vs 2D echocardiography in bedside evaluation patients suspected of acute mitral insufficiency during acute coronary syndrome.
P. Ścisło, J. Kochanowski, D. Kosior, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

259.

Value of tissue Doppler echocardiography in the assessment of early left ventricular diastolic dysfunction in patients with type 1 diabetes mellitus.
R. Dankowski1, M. Michalski1, M. Kandziora1, A. Nowicka1, D. Naskręt2, B. Wierusz-Wysocka2, K. Poprawski1, M. Wierzchowiecki1

1 II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań
2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej, Poznań

260.

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej dla oceny funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca.
Tissue Doppler Imaging application for the determination of left ventricular systolic function in patients with congestive heart failure.
M. Michalski, M. Kandziora, W. Biegalski, R. Dankowski, A. Piątkowska, K. Poprawski, M. Wierzchowiecki

II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

261.

Assessment of right ventricular diastolic dysfunction using Tissue Doppler Imaging in systolic and diastolic heart failure.
W. Biegalski, K. Poprawski, M. Michalski, M. Kandziora, R. Dankowski, A. Piątkowska, A. Nowicka, K. Szymanowska, M. Wierzchowiecki

II Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Poznań

262.

Pulmonary vein flow, propagation velocity and tissue Doppler parameters in assessment of patients with advanced heart failure.
K. Wierzbowska-Drabik, J. Drożdż, J. Kasprzak, M. Krzemińska-Pakuła

II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi