CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 15:30 - 16:45

Sesja Plakatowa 1

Ablacja radiofrekwencyjna / Radiofrequency ablation

Przewodniczący

T. Widomska-Czekajska (Lublin)
E. Koźluk
(Warszawa)
M. Pytkowski
(Warszawa)

 

158.
Ablacja polimorficznego częstoskurczu komorowego u chorych po zawale serca.
Ablation of polymorphic ventricular tachycardia in patients after myocardial infarction.
Ł. Szumowski1, P. Derejko1, P. Urbanek1, E. Szufladowicz1, R. Bodalski1, R. Kępski1, P. Kułakowski2, J. Kuśnierz3, F. Walczak1

1 Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii, Warszawa
2 Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
3 Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
159.
Skuteczność krótkotrwałej farmakoterapii antyarytmicznej u pacjentów poddanych ablacji prądem o częstotliwości radiowej z powodu napadowego ogniskowego migotania przedsionków - doniesienie wstępne.
Efficacy of short term pharmacological treatment in patients after radiofrequency ablation due to focal atrial fibrillation - preliminary results.
P. Lodziński, E. Koźluk, M. Kiliszek, I. Zastawna, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
160.

Ablacja u dzieci i młodzieży z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a.
Ablation in children with Wolff-Parkinson-White syndrome.
Ł. Szumowski1, K. Bieganowska2, M. Miszczak-Knecht2, J. Rękawek2, R. Kępski1, R. Bodalski1, P. Urbanek1, P. Derejko1, E. Szufladowicz1, F. Walczak1

1 Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
2 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

161.

Ablacja prądem RF z użyciem systemu CARTO w leczeniu pozawałowego częstoskurczu komorowego.
Radiofrequency ablation using CARTO-system for the treatmet of postinfarctional ventricular tachykardia.
Z. Kalarus1, O. Kowalski1, A. Fuglewicz2, R. Lenarczyk1, P. Pruszkowska-Skrzep1, W. Banasiak2

1 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Klinika Kardiologii Wojskowego Szpitala Klinicznego, Wrocław

162.

Ablacja podłoża częstoskurczu komorowego przy użyciu systemu CARTO.
RF ablation of ventricular tachycardia substrate with CARTO system.
E. Koźluk, P. Lodziński, M. Kiliszek, I. Zastawna, G. Opolski

I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa

163.

Outcome after microwave ablation for chronic valvular atrial fibrillation.
M. Zembala1, R. Lenarczyk2, Z. Kalarus2, D. Puszczewicz1, R. Przybylski1, J. Pacholewicz1, B. Ryfiński1, P. Trzeciak1, B. Czech3

1 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚlAM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
2 Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease, Zabrze

164.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci z zespołem preekscytacji.
Radiofrequency catheter ablation in the treatment of children with preexcitation syndrome.
R. Lenarczyk1, O. Kowalski1, P. Pruszkowska-Skrzep1, B. Chodór2, J. Prokopczuk1, B. Zeifert2, J. Białkowski2, Z. Kalarus1

1 I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śl.C.Ch.S., Zabrze

165.

Wpływ przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) na aktywność układu krzepnięcia.
The influence of radiofrequency (RF) catheter ablation on thrombogenesis.
J. Majewski, J. Lelakowski, J. Szczepkowski, J. Bednarek, I. Tomala

Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

166.

Anatomiczna ablacja nawrotnego częstoskurczu węzłowego z dostępu przez prawą żyłę udową.
Anatomical approach for ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia via right femoral vein.
E. Koźluk1, D. Kozłowski2, P. Lodziński1, W. Krupa3, M. Gawrysiak2, M. Kiliszek1, M. Tokarczyk2, I. Zastawna1, G. Świątecka2, G. Opolski1

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej, Warszawa
2 II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej, Gdańsk
3 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz

167.

Usefulness of 7-days Holter recording in assessment of long-term results of circumferential pulmonary veins RF catheter ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
A. M. Wnuk-Wojnar, M. Trusz-Gluza, K. T. Szydło, C. Czerwiński, I. Woźniak-Skowerska, A. Hoffmann

 I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice

168.

Wpływ ablacji RF stosowanej w leczeniu arytmii z drogi odpływu prawej komory na zmienność rytmu zatokowego.
The influence of RF ablation used in the treatment of the arrhythmia originated from right ventricle outflow tract on heart rate variability.
B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, P. Pruszkowska, R. Lenarczyk, O. Kowalski, J. Prokopczuk, A. Śliwińska, Z. Kalarus

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zabrze

169.

Czynniki decydujące o skuteczności okalającej ablacji żył płucnych u chorych z problemem migotania przedsionków.
A. M. Wnuk-Wojnar, C. Czerwiński, I. Woźniak-Skowerska, S. Nowak, A. Hoffmann, M. Trusz-Gluza

I Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląski Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice