CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Jubileuszowa pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nadciśnienie tętnicze wczoraj i dziś

Przewodniczący

W. Januszewicz (Warszawa)

 

103.

Układ współczulny a nadciśnienie tętnicze - implikacje kliniczne.
K. Narkiewicz (Gdańsk)

104.

Wpływ leczenia hipotensyjnego na regresję powikłań w układzie sercowo-naczyniowym.
T. Grodzicki (Kraków)

105.

Co wnoszą do terapii nadciśnienia tętniczego nowe badania kliniczne?
A. Januszewicz (Warszawa)