CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 12:30 - 14:00

Sesja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(pro-contra)

Zaburzenia rytmu serca

Przewodniczący

W. Kargul (Katowice)
M. Trusz-Gluza (Katowice)

 

098.

Czy u chorych z dysfunkcją lewej komory uzasadnione jest profilaktyczne wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca?

Pro:
M. Trusz-Gluza
(Katowice)

Contra:
A. Lubiński
(Gdańsk)

Arbiter: W. Kargul (Katowice)

099.

Czy u chorych z migotaniem przedsionków należy walczyć o utrzymanie rytmu zatokowego?

Pro:
M. Trusz-Gluza
(Katowice)

Contra:
G. Opolski
(Warszawa)