CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Moniuszki
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Meeting with experts / Spotkanie z autorytetami

Przewodniczący

M. Dłużniewski (Warszawa)
H. Szwed
(Warszawa)
M. Zembala (Zabrze)

 

054.

Complex mitral valve repair - surgical techniques and long-terms results.
Kompleksowa naprawa zastawki mitralnej - techniki operacyjne i wyniki odległe.
A. E. Carpentier (Paris, F)

055.

Development and limitations of Polish Cardiac Surgery - thoughts of cardiac surgeon.
Początek kardiochirurgii w Polsce, jej rozwój i ograniczenia - refleksje kardiochirurga.
W. Sitkowski
(Warszawa)

056.

History, medicine and politics - doctor's and citizen's reflections.
Historia, polityka, medycyna - refleksje lekarza i obywatela.
M. Edelman (Łódź)