PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(pro-contra)

Leczenie interwencyjne - przezskórne czy chirurgiczne?

Przewodniczący

W. Kawalec (Warszawa)
E. Malec (Kraków)

 

759.

Czy ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej należy leczyć operacyjnie?

Pro:
J. Skalski (Zabrze)

Contra:
J. Białkowski (Zabrze)

760.

Koarktacja aorty w wieku poniemowlęcym powinna być leczona chirurgicznie.

Pro:
B. Maruszewski
(Warszawa)

Contra:
G. Brzezińska-Rajszys (Warszawa)