PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Jubileuszowa pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Pulmonary embolism
Zator tętnicy płucnej

Przewodniczący

A. Torbicki (Warszawa)

 

683.

Acute pulmonary embolism - which problems to be resolved?
Ostra zatorowość płucna - problemy do rozwiązania.
J.-P. Bassand (Besançon Cedex, F)

684.

Current diagnostics of pulmonary embolism - is CT enough?
Współczesna diagnostyka zatorowości płucnej - czy wystarczy CT?
E. Czekajska-Chehab (Lublin)

685.

Echocardiography or biomarkers in assessment of severity of pulmonary embolism.
Echokardiografia czy biomarkery w ocenie ciężkości zatoru płucnego.
P. Pruszczyk (Warszawa)

686.

Pulmonary embolectomy 2004.
Embolektomia płucna 2004.
A. Biederman
(Warszawa)