PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Indications for prophylactic ICD implantation after MADIT II
Wskazania do profilaktycznego wszczepienia ICD po MADIT II

Przewodniczący

A. Lubiński (Gdańsk)
M. Trusz-Gluza (Katowice)
W. Zareba (Rochester NY, USA)

 

436.

Indications in patients after myocardial infarction.
Wskazania u chorych po zawale serca.
W. Zareba (Rochester NY, USA)

437.

Indications in patients with genetically determined VT/VF.
Wskazania u chorych z genetycznie uwarunkowanymi VT/VF.
A. Lubiński (Gdańsk)

438.

The role of ablation in patients with ICD.
Rola ablacji u chorych z ICD.
Ł. Szumowski
(Warszawa)

439.

Polish and world guidelines - what, whom and when?
Zalecenia polskie i światowe - co, komu, kiedy?
M. Trusz-Gluza
(Katowice)