PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Porozmawiajmy o przypadkach w niewydolności serca

Przewodniczący

J. Korewicki (Warszawa)

Komentatorzy

J. Dubiel (Kraków)
P. Ponikowski (Wrocław)
A. Torbicki
(Warszawa)
M. Zembala (Zabrze)

 

399.

Pozawałowe uszkodzenie serca - czy można zapobiec?
A. Witkowski
(Warszawa)

400.

Schyłkowa niewydolność serca i co dalej?
J. Petruk-Kowalczyk (Wrocław)

401.

Ciężka prawokomorowa niewydolność serca - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
M. Kurzyna
(Warszawa)