CZWARTEK, 16 września 2004
Teatr Narodowy - Sala im. Bogusławskiego
Godzina 10:30 - 12:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Inhibitory ACE - prewencja pierwotna i wtórna, zmniejszenie śmiertelności ogólnej

Przewodniczący

G. Opolski (Warszawa)
K. Narkiewicz
(Gdańsk)

 

057.

Od nadciśnienia tętniczego do jego powikłań - HYCAR, REIN, MICRO-HOPE, AASK.
K. Narkiewicz (Gdańsk)

058.

Od choroby wieńcowej do jej powikłań - AIRE, HOPE, ONTARGET.
G. Opolski
(Warszawa)

059.

Od dysfunkcji śródbłonka do niewydolności serca - SECURE, APRES, AIREX.
W. Banasiak (Wrocław)

060.

Czego jeszcze nie wiemy? Implikacje MITRA PLUS.
K.J. Filipiak (Warszawa)

 

Dyskusja