CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ablacja w migotaniu przedsionków - czy, komu i kiedy?

Przewodniczący

M. Trusz-Gluza (Katowice)
F. Walczak
(Warszawa)

 

048.

Ablacja łącza AV - wskazania i przeciwwskazania - kiedy, komu?
E. Koźluk
(Warszawa)

 

Metody ablacji AF - zabieg rozległy czy ablacja wybiórcza?

049.

a) Metody izolacji ujść żył płucnych metodą Haissaguerre'a.
Ł. Szumowski
(Warszawa)

050.

b) Ablacja okrężna żył płucnych metodą Pappone.
C. Czerwiński (Katowice)

051.

c) Ablacja chirurgiczna.
M. Zembala (Zabrze)

052.

Ocena skuteczności - fikcja czy rzeczywistość?
Ł. Szumowski
(Warszawa)

053.

Leczenie migotania przedsionków w standardach polskich i światowych.
M. Trusz-Gluza
(Katowice)