SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 13:30 - 15:00

Doroczna Sesja Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii

Stan polskiej kardiologii - sesja otwarta z udziałem publiczności

Przewodniczący

A. Cieśliński (Poznań) - Prezes PTK
G. Opolski
(Warszawa) - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii

 

868.

Wprowadzenie
A. Cieśliński
(Poznań)

869.

Aktualna sytuacja opieki kardiologicznej w poszczególnych województwach:

dolnośląskie
W. Mazurek (Wrocław)

kujawsko-pomorskie
J. Kubica
(Bydgoszcz)

lubelskie
T. Widomska-Czekajska
(Lublin)

lubuskie
K. Kuc (Zielona Góra)

łódzkie
M. Krzemińska-Pakuła (Łódź)

małopolskie
J. Dubiel
(Kraków)

mazowieckie
H. Szwed
(Warszawa)

opolskie
W. Pluta (Opole)

podkarpackie
J. Kuźniar (Rzeszów)

podlaskie
W. Musiał
(Białystok)

pomorskie
G. Świątecka
(Gdańsk)

śląskie
L. Poloński (Zabrze)

świętokrzyskie
M. Janion (Kielce)

warmińsko-mazurskie
J. Górny (Olsztyn)

wielkopolskie
A. Cieśliński
(Poznań)

zachodnio-pomorskie
M. Kurowski
(Szczecin)

870.

Dyskusja i podsumowanie
G. Opolski (Warszawa)