SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Stymulacja w niewydolności serca

Przewodniczący

G. Świątecka (Gdańsk)
T. Widomska-Czekajska (Lublin)

 

859.

Stymulacja fizjologiczna serca - ewolucja pojęcia i rozumienie współczesne.
T. Widomska-Czekajska (Lublin)
A. Kutarski
(Lublin)

860.

Asynchronia skurczu i jej ocena echokardiograficzna.
A. Dąbrowska-Kugacka
(Gdańsk)

861.

Wskazania do implantacji.
A. Kutarski
(Lublin)

862.

Próby kliniczne.
G. Świątecka
(Gdańsk)

863.

Nagła śmierć sercowa - dwukomorowy ICD.
E. Lewicka-Nowak (Gdańsk)